Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • LOfavør reiseforsikring for 2022 gjennom Norsk Sjømannsforbund

  25.11.2021 Les mer

 • Mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 30. november 2021 (Oppdatert 24.11.21)

  23.11.2021 Les mer

 • Jula er høytid for brann!

  22.11.2021 Les mer

 • Felles uttalelse: Bryter regjeringsplattformen

  11.11.2021 Les mer

 • Felles uttalelse: –Positivt at regjeringen satser maritimt

  08.11.2021 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen bistod medlemmet i tingretten.

Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

Fiskeri

Nord-Troms og Senja tingrett har avgjort at en fabrikkformann på et fiskefartøy, som var medlem av Norsk Sjømannsforbund, ikke hadde risikoen for kansellert fly.

Retten mente at ikke Sjømannsforbundets medlem, som var fabrikkformann på et fiskefartøy, selv skulle ta ansvar for kansellert fly, som medførte at han mistet 5 ukers fiske og tapte 230 000 kr.

Arbeidstakeren skulle fly fra sitt bosted til oppmøtestedet, Tromsø. Han fikk imidlertid kort varsel om oppmøte i Tromsø og dårlig vær gjorde at han ikke rakk frem i tide.

Retten anså den mangelfulle varslingen «dels som et direkte brudd på arbeidsavtalen, og dels som en uaktsom unnlatelse fra rederiets side», og tilkjente ham erstatning for tapet fullt ut med saksomkostninger.

Norsk Sjømannsforbund har bistått medlemmet hele veien, herunder i tingretten ved forbundets advokat Terje Hernes Pettersen.

Siste nytt

 • LOfavør reiseforsikring for 2022 gjennom Norsk Sjømannsforbund

  25.11.2021 Les mer

 • Mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 30. november 2021 (Oppdatert 24.11.21)

  23.11.2021 Les mer

 • Jula er høytid for brann!

  22.11.2021 Les mer

 • Felles uttalelse: Bryter regjeringsplattformen

  11.11.2021 Les mer

 • Felles uttalelse: –Positivt at regjeringen satser maritimt

  08.11.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers