Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen bistod medlemmet i tingretten.

Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

Fiskeri

Nord-Troms og Senja tingrett har avgjort at en fabrikkformann på et fiskefartøy, som var medlem av Norsk Sjømannsforbund, ikke hadde risikoen for kansellert fly.

Retten mente at ikke Sjømannsforbundets medlem, som var fabrikkformann på et fiskefartøy, selv skulle ta ansvar for kansellert fly, som medførte at han mistet 5 ukers fiske og tapte 230 000 kr.

Arbeidstakeren skulle fly fra sitt bosted til oppmøtestedet, Tromsø. Han fikk imidlertid kort varsel om oppmøte i Tromsø og dårlig vær gjorde at han ikke rakk frem i tide.

Retten anså den mangelfulle varslingen «dels som et direkte brudd på arbeidsavtalen, og dels som en uaktsom unnlatelse fra rederiets side», og tilkjente ham erstatning for tapet fullt ut med saksomkostninger.

Norsk Sjømannsforbund har bistått medlemmet hele veien, herunder i tingretten ved forbundets advokat Terje Hernes Pettersen.

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers