Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen bistod medlemmet i tingretten.

Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

Fiskeri

Nord-Troms og Senja tingrett har avgjort at en fabrikkformann på et fiskefartøy, som var medlem av Norsk Sjømannsforbund, ikke hadde risikoen for kansellert fly.

Retten mente at ikke Sjømannsforbundets medlem, som var fabrikkformann på et fiskefartøy, selv skulle ta ansvar for kansellert fly, som medførte at han mistet 5 ukers fiske og tapte 230 000 kr.

Arbeidstakeren skulle fly fra sitt bosted til oppmøtestedet, Tromsø. Han fikk imidlertid kort varsel om oppmøte i Tromsø og dårlig vær gjorde at han ikke rakk frem i tide.

Retten anså den mangelfulle varslingen «dels som et direkte brudd på arbeidsavtalen, og dels som en uaktsom unnlatelse fra rederiets side», og tilkjente ham erstatning for tapet fullt ut med saksomkostninger.

Norsk Sjømannsforbund har bistått medlemmet hele veien, herunder i tingretten ved forbundets advokat Terje Hernes Pettersen.

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers