Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter
Logo Norsk Sjømannsforbund

Første møte i nye faggruppe pelagisk var 14.–15. august

Fiskeri

Det første møtet i faggruppe pelagisk etter reetableringen av faggruppene var på Scandic Flesland Airport hotell i Bergen 14.–15. august.

Det var ett konstruktivt møte med viktige tema som f.eks. internasjonale fiskeriforhandlinger og handlingsprogrammet for neste landsmøteperiode agendaen.

Neste møte er planlagt første uken i desember. Da legges det opp til medlemsmøte med faglig påfyll av både interne og eksterne innledere. Dette vil annonseres nærmere om senere i høst.

Faggruppene innenfor de to hovedfeltene i tariffområdet fiskeri (hvitfisk og pelagisk), er bindeleddet mellom våre seilende medlemmer, forbundets hovedkontor og forbundets beslutningsorganer. Medlemmer som har fagsaker de mener forbundet bør ta tak i eller vite om, uansett om det gjelder ressursforvaltning, reguleringer, generelle rammevilkår, tariff eller andre tema, inviteres til å bringe dette inn til de respektive faggruppene eller hovedkontoret.

 

Kontaktinfo:
Pelagisk: leder Even Bowitz, even.bowitz@hlkbb.no
Hvitfisk: leder Alf Arne Hansen, alf-ar@frisurf.no
Områdeansvarlig Fiskeri: Ann Jorunn Olsen, ajol@sjomannsforbundet.no

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers