Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
Logo Norsk Sjømannsforbund

Fortsatt tilgjengelige for våre medlemmer tross Covid-19

På grunn av Covid-19 viruset har Norsk Sjømannsforbund stengt alle kontorer, og sendt de ansatte til hjemmekontor etter politiske anbefalinger. Vi har rigget oss slik at driften kan fortsette uforandret, og alle våre medlemmer skal få den hjelpen de har behov for.

NB! Bruk firmapost@sjomannsforbundet.no ved skriftlige henvendelser!

Ledelse, administrasjonen, saksbehandlere og inspektører er tilgjengelige både på telefon og epost, og er på den måten tilgjengelige for medlemmene. Pga. stor pågang, bes det om forståelse for at det kan ta noe lengre tid en vanlig å få svar på epost.

På vår nettside ligger kontaktinformasjon til alle ansatte, som du finner her på nettsiden.

NB! Alle skriftlige henvendelser sendes firmapost@sjomannsforbundet.no, ikke til hver enkelt.

Lavere kontingent for medlemmer som får redusert lønn

Forbundsstyret i Norsk Sjømannsforbund har besluttet å benytte paragraf 19.6 i vedtektene, for å tilby redusert kontingent til de som får reduserte inntekter etter permitteringer som følge av Covid-19 viruset.

Vi er kjent med at dette vil kunne inntreffe på forskjellige tidspunkt, men her er vi i tett dialog med alle våre tillitsvalgte som håndterer dette lokalt på vegne av våre medlemmer.

Husk at om du ikke lengre blir trukket kontingent av arbeidsgiver, må du selv passe på at denne informasjonen er oversendt til NAV i fra din arbeidsgiver. Kontingenten vil ved redusert lønn være på kr 170,- pr måned. Dette sikrer at du fortsatt har alle rettigheter og forsikringer som medlem.

En annen sak er at vi nå oppfordrer alle til å delta i denne nasjonale situasjonen, og følge alle råd som blir gitt fra styresmaktene for raskest og best komme oss igjennom dette. Informasjon om dette kan finnes på: www.fhi.no

Ber dere også støtte våre tillitsvalgte, som nå jobber kontinuerlig med rederiene for at vi alle skal komme igjennom denne situasjonen på best mulig måte. 

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers