Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
Dommerklubbe foran skålvekt
Gruppesøksmål om pensjon mot Sølvtrans. Vi tar saken til retten. (Foto: Shutterstock)

Gruppesøksmål om pensjon mot Sølvtrans

Er du over 55 og jobber eller har jobbet i Sølvtrans etter 2006? Da vil vi at du registrerer deg for å delta i vårt gruppesøksmål om pensjonsordningen i Sølvtrans.

Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund har fått godkjent å gå til gruppesøksmål mot Sølvtrans. Organisasjonene mener Sølvtrans Rederi har hatt en mangelfull pensjonsordning.

Gruppesøksmålet er åpent for alle, både medlemmer i de to forbundene, medlemmer av andre forbund og sjøfolk som ikke har vært medlem i fagforbund!

Vi ber alle som er over 55 år og som har jobbet for Sølvtrans i perioden fra 01.01.2006 til 2020, og som ønsker å delta i gruppesøksmålet, om å gi oss beskjed snarest og senest innen 22. september.

 

Registrer deg her!

(Skjema ligger hos Norsk Sjøoffisersforbund, men er felles)

 

Kort om den mangelfulle pensjonsordningen

Før 2018 hadde Sølvtrans Rederi AS en pensjonsordning fra fylte 60 år til 67 år. Det var altså ingen pensjonsordning fra fylte 67 år til 77 år. Dette ble endret fra 2018. Endringen av 2018 oppfylte heller ikke lovens minstevilkår til pensjonssparing. Ordningen ble ytterligere lagt om med ny overenskomst i 2020.

Før 2020 ble faste og regelmessige tillegg ikke inkludert i pensjonsordningen, i strid med pensjonslovgivningen. Det kreves dom for at de ansatte gis korrekt pensjon, som inkluderer pensjonsopptjening basert på faste og regelmessige tillegg opptjent i perioden 2006-2020. Det kreves også dom for at personer som har gått av med pensjon før 2020 har krav på pensjon i perioden fra fylte 67 til 77 år.


Påstand
Sjømannsorganisasjonene har lagt ned følgende påstander i saken:

 1. Sølvtrans Rederi AS v/ styrets leder plikter å utbetale pensjon som inkluderer faste og regelmessige tillegg mottatt i perioden 2006-2020, til saksøkerne i tiden etter stevningsuttaket.
 2. For saksøkerne som allerede har gått av med pensjon utbetaler Sølvtrans Rederi AS v/ styrets leder pensjon i opptil 3 år tilbake i tid fra stevningsuttaket, jf. foreldelsesloven § 6, som inkluderer faste og regelmessige tillegg mottatt i perioden 2006-2020.
 3. Saksøkerne som har gått av med pensjon før 2020 har også for perioden fra fylte 67 år til 77 år innenfor rammene av foreldelsesreglene krav på pensjon fra Sølvtrans Rederi AS v/ styrets leder i samsvar med minstenivået etter tidligere § 4 i OTP-loven.
 4. Sølvtrans Rederi AS v/ styrets leder dømmes til å betales sakskostnadene.

Nærmere om hva det innebærer å delta i gruppesøksmålet

Det er en formell frist 10.10.23 til å registrere seg i gruppesøksmålet. Vi kommer til hvordan den formelle registeringen skal skje. Retten må foreta en prøving av om vilkårene for å være med på gruppesøksmålet er til stede.

Det er ikke forbundet noen sakskostnader med å delta i gruppesøksmålet for medlemmer av Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Dette følger av forbundenes vedtekter. På grunn av de spesielle sidene ved denne saken vil heller ikke ikke-medlemmer kreves for sakskostnader som påløper med søksmålet.  

Norsk Sjømannsforbund er sammen med Norsk Sjøoffisersforbund grupperepresentanter for personer som melder seg på søksmålet. Dette gjelder både medlemmer av disse organisasjonene og ikke-medlemmer. Dette innebærer at forbundene har fullmakt til å inngå forlik på vegne av personene som ønsker å være med på gruppesøksmålet, jf. tvisteloven § 35-5 andre ledd. 

Utmelding før dom er avsagt, kan skje uten at vedkommende taper det materielle kravet som var fremmet, jf. tvisteloven § 35-8. Et eventuelt forlik binder vedkommende heller ikke, hvis han eller hun melder seg ut før inngåelsen av forliket.

Se følgende lenker om gruppesøksmål:

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/gruppesoksmal--mange-bekker-sma-gjor-en-stor-a/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-11-26-1325?q=gruppes%C3%B8ksm%C3%A5l

Relaterte filer

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers