Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring 2024

  06.12.2023 Les mer

 • Vintervervekonkurransen høsthalvåret 2023

  06.12.2023 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund endrer faktureringen av den kollektive reiseforsikringen i november 2023

  21.11.2023 Les mer

 • NOR-mellomoppgjøret 2023 i havn

  20.10.2023 Les mer

 • Lønnsøkning i sykeperiode

  12.10.2023 Les mer

Flere nyheter
Hender som holder dokumentbunke
Felles høringssvar fra Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund

Høringssvar fra NSF og NSOF: Medlemskap i folketrygden for hotell og restaurant i NIS

Felles høringssvar fra Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund om endinger i regelverket om medlemskap i folketrygden mv for personer ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Høringssvar fra Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund

Dato: 05.09.2023

 

Høringssvar – forslag til endinger i regelverket om medlemskap i folketrygden mv for personer ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

Norsk Sjømannsforbund støtter Arbeids- og Inkluderingsdepartementets forslag om å oppheve folketrygdloven 2-12 og justere 2-5 første ledd bokstav f som beskrevet i høringsnotatet.

Bakgrunnen for dette er at høykompetente sjøfolk bosatt i Norge i ikke-maritime roller på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister effektivt er blitt utestengt fra å konkurrere om aktuelle jobber på lik linje med arbeidstakere fra andre land da det ikke har vært mulig for dem å være medlem i folketrygden. De har heller ikke hatt adgang til å søke frivillig medlemskap. Dette har ført til at mange av våre medlemmer har funnet det nødvendig å finne seg jobb andre steder enn på slike skip på grunn av mangelen av sikkerhetsnett som medlemskapet i folketrygden gir. Denne gruppen arbeidstakere er de eneste som er bosatt i Norge, og som ofte også er norske statsborgere, som ikke er omfattet av norsk folketrygd. Dette har mange opplevd som sterkt urimelig.

Arbeidstakere i disse rollene er oftere kvinner sammenlignet med arbeidstakere i dekks- og maskinbesetningen der majoriteten tradisjonelt sett er menn. Sistnevnte gruppe har vært- og er medlemmer av folketrygden med alle goder med medfører. Det praktiske resultatet forskjellsbehandlingen av de to gruppene er blitt at mulighetene for å jobbe om bord på turistskip i norsk internasjonalt skipsregister er mindre for sjøfolk, ofte kvinner, med hotell- og restaurantkompetanse.

Norsk Sjømannsforbund mener videre at opphevingen av folketrygdloven 2-12 og den nevnte justeringen er en viktig komponent til regjeringens maritime likestillingsstrategi. Det vil nå være flere jobber der mange kvinnelige kandidater er aktuelle, og arbeidsgivere vil ha økt adgang til å rekruttere fra større grupper av befolkningen.

Avslutningsvis vil opphevingen av 2-12 og justeringen utjevne en urettferdighet som mange sjøfolk har vært utsatt for og alle om bord vil bli behandlet likt.

Med vennlig hilsen
Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund

Relaterte lenker

Siste nytt

 • Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring 2024

  06.12.2023 Les mer

 • Vintervervekonkurransen høsthalvåret 2023

  06.12.2023 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund endrer faktureringen av den kollektive reiseforsikringen i november 2023

  21.11.2023 Les mer

 • NOR-mellomoppgjøret 2023 i havn

  20.10.2023 Les mer

 • Lønnsøkning i sykeperiode

  12.10.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers