Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Sjømannsforbundet vant sak for medlem som nøt alkohol i tørrdokk

  09.07.2024 Les mer

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

Flere nyheter
Dommerklubbe foran skålvekt
Foto: Shutterstock

Høringssvar: Strengere krav til klarhet i arbeidsavtaler

Sjømannsforbundet foreslår forbedringer til foreslåtte strengere krav for arbeidsavtaler til sjøs.

Selve høringsbrevet er vedlagt på pdf, men her er et sammendrag:

Sjøfartsdirektoratet har sendt på høring utkast til endring av forskrift om arbeidsavtaler til sjøs. Bakgrunnen er gjennomføring av et EU-direktiv, hvis hovedformål er å skape større forutberegnelighet i arbeidsforhold.

Sjømannsforbundet har flere ganger erfart at det inngås arbeidsavtaler som er uklare mht. arbeidsomfang, lønnsforpliktelser, dekning av kursutgifter mv. Sjøfartsdirektoratets forslag vil gi større klarhet i arbeidsvilkårene som gjelder som vi støtter, men Sjømannsforbundet har foreslått noen ytterligere forbedringer. Her er de viktigste forslagene:

1) Det er viktig at det i direktoratets standardformular henvises til korrekt tariffavtale og at dette sjekkes ved tilsyn.

2) Der det finnes lokale rederitillegg er det viktig at disse opplyses om i ansettelsesavtalen. Noen rederier, særlig i kystfart, tilbyr lokale rederitillegg utover tariffavtale. Ikke alltid fremgår dette av kontraktsformularet og da kan uklarhet oppstå om rett til et slikt tillegg.

3) Vi er enig med direktoratets forslag om at det på kontraktsformularet skal opplyses om når arbeidsforholdet starter. I dag står kun dato for når kontrakten er undertegnet.

4) Forslaget fra direktoratet gir større klarhet i vilkår som gjelder for tilkallingsvikarer. Vi mener imidlertid forslaget kan ytterligere skjerpes. Også til sjøs er det vanlig med tilkallingsvikarer. Ofte er det svært uklare arbeidskontrakter som undertegnes. Ikke så rent sjelden står det bare «tilkallingsvikar» på direktoratets skjema uten noe mer opplysninger om arbeidsomfang. Sjømannsforbundet foreslår å forby denne type nulltimers kontrakter, slik det er i arbeidsmiljøloven.  En avtale som tilkallingsvikar innebærer vanligvis ingen faste timer eller vakter. Man blir kontaktet når behovet oppstår. Da skal da inngås ny avtale for hver gang dette skjer. Ofte skjer imidlertid ikke dette. Vi mener den mest ryddige løsningen for virksomheter som har behov for tilkallingsvakter, er å utarbeide rammeavtaler med tilkallingsvikarene som trer i kraft ved aksept av hver tilkalling. Denne avtalen må så suppleres med en midlertidig arbeidsavtale ved oppstart av hvert enkelt oppdrag. Dette må det føres tilsyn med i fremtiden, foreslår Sjømannsforbundet.

5) Direktoratet fastslår helt korrekt at all opplæring som er nødvendig for å opprettholde den stillingen man er ansatt i, skal være gratis. Dette fikk Sjømannsforbundet stadfestet i en dom fra Oslo tingrett i fjor sommer. I den saken og andre saker har Sjømannsforbundet sett eksempler på at obligatoriske opplæring blir tilbudt «gratis» fra arbeidsgiver, men med bindingstid. Dette er ulovlig, og vi mener dette må slås hardt ned på ved tilsyn. Sjømannsforbundet foreslår at det heretter gis overtredelsesgebyr når dette avdekkes.

Direktoratet poengterer at opplæring skal anses som arbeidstid og så langt som mulig tas i normal arbeidstid, men foreslår ikke å nedfelle dette i forskrift. Vi er enige med direktoratet, men vi mener dette er så viktig at det prinsippet nedfelles i forskrift. Sjømannsforbundet har dessverre sett en rekke eksempler på at sjøfolk må ta kurs på fritiden uten godtgjørelse. Også dette er ulovlig.

Relaterte filer

Siste nytt

 • Sjømannsforbundet vant sak for medlem som nøt alkohol i tørrdokk

  09.07.2024 Les mer

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers