Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Sjømannsforbundet vant sak for medlem som nøt alkohol i tørrdokk

  09.07.2024 Les mer

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

Flere nyheter
Advokat Terje Hernes Pettersen i Norsk Sjømannsforbund
Advokat Terje Hernes Pettersen i Norsk Sjømannsforbund er fornøyd med Høyesteretts dom.

Høyesterett: Skipsarbeidsloven trumfer permitteringsloven

Skipsfart

I dag offentliggjorde Høyesterett en prinsipielt viktig avgjørelse om at skipsarbeidslovens bestemmelser om sykelønn står over permisjonsloven når det gjelder økonomisk ansvar, og tilkjente Sjømannsforbundets medlem erstatning for manglende sykelønn.

Norsk Sjømannsforbund har bistått et medlem i Hurtigruten som ble syk og så permittert ifb. covid-pandemien i mars 2020. Hurtigruten nektet å betale lønn under sykdom etter permittering og argumenterte med at permittering fryser lønnsplikten, også sykelønn. Dommen ble i dag avgjort av Høyesterett som ga Sjømannsforbundets medlem medhold i at skipsarbeidsloven § 4-4 om rett til sykelønn ikke fryses ved permittering. Dommen er enstemmig. Medlemmet får dermed erstatning på drøyt kr 60.000,-. Sjømannsforbundet tilkjennes saksomkostninger for tre rettsinstanser på ca. kr 500.000,-.

Sjømannsforbundets nyvalgte leder Kurt Inge Angell, er svært fornøyd med dommen og uttaler:

«For oss i Sjømannsforbundet var dette en viktig sak, ikke bare for medlemmet, men for alle andre medlemmer også. Jeg er derfor godt fornøyd med at vi fikk medhold i Høyesterett og at den lovfestede retten til sykelønn som kun sjøfolk har gjennom skipsarbeidsloven, er styrket ved dommen.»

Advokat i Sjømannsforbundet, Terje Hernes Pettersen, som sammen med LO-advokat Rune Lium og LO-advokat Imran Haider bistod medlemmet og LO, sier dommen er prinsipiell:

«Den er prinsipiell fordi den slår fast at rett til sykelønn etter skipsarbeidsloven § 4-4 ikke må vike for permitteringslønnsloven. Den får dermed betydning for alle sjøfolk

Jeg merker meg også at Høyesterett viser at bestemmelsen er begrunnet i sosiale vernehensyn og at lovhistorikken har vært viktig for avgjørelsen. Det er også interessant at Høyesterett legger vekt på MLC og påpeker at en dom i Hurtigrutens favør kunne reist tvil om konvensjonen ville blitt oppfylt.»

Relaterte lenker

Siste nytt

 • Sjømannsforbundet vant sak for medlem som nøt alkohol i tørrdokk

  09.07.2024 Les mer

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers