Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Nordisk NIS/Deep Sea-oppgjøret i havn

  25.01.2022 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2022

  24.01.2022 Les mer

 • Medlem vant frem i lagmannsrett: Får rett til sykepenger ved permittering

  21.01.2022 Les mer

 • Mellomoppgjøret i utenriks NOR-avtalene: Meklingen i havn

  07.01.2022 Les mer

 • Medlemsfordeler i Norsk Sjømannsforbund

  04.01.2022 Les mer

Flere nyheter
Hurtigruten-illustrasjonsfoto

Hurtigruten: Varsel om brudd på fartsområdebegrensning

Norsk Sjømannsforbund har i dag varslet Sjøfartsdirektoratet om et planlagt lovbrudd med Hurtigrutens skip Fridtjof Nansen.

Skipet, som er registrert i NIS, er planlagt brukt som hotell ca. en  måned i forbindelse med en filminnspilling på Vestlandet. Store deler av mannskapet er billig utenlandsk arbeidskraft fra tredjeland.

Forbundet har i varslet bedt Sjøfartsdirektoratet slette skipet fra NIS da den planlagte aktiviteten vil være lovstridig.

Nedenfor er varslet som ble sendt i dag i sin helhet:

«Norsk Sjømannsforbund er blitt kjent med at Hurtigruten planlegger å leie ut Fridtjof Nansen, registrert i NIS, til et filmselskap i cirka en måned. Vi har forstått det sånn at skipet den perioden ikke skal være i ordinær drift som skip, men ligge forankret ved en norsk havn på Vestlandet som et rent hotell. Oppstart er så vidt oss bekjent om to dager.

Norsk Sjømannsforbund minner om at det inntil 2015 ikke var tillatt at cruiseskip registrert i NIS kunne operere mellom norske havner og følgelig heller ikke i en havn, noe det heller aldri har vært praksis for eller gitt tillatelse til fra myndighetene. Bakgrunnen for forbudet er at NIS tillater å ansette sjøfolk på internasjonale vilkår, i motsetning til NOR, hvor mannskapet har norske vilkår. Forbudet skal hindre at rederier brukte NIS i konkurranse mot NOR i norske farvann og således ikke sette norske arbeidsplasser i fare og unngå sosial dumping i Norge.

I 2015 ble det gitt en snever oppmyking av dette forbudet ved at cruiseskip registrert i NIS kunne anløpe norske havner under forutsetning av at det under seilasen ble anløpt minst to utenlandske havner.

Den planlagte utleien av et NIS passasjerskip til hotellformål bryter klart med norsk NIS loven § 4, og FOR-1993-07-09-596. Den planlagte utleie av Fridtjof Nansen er for det første ikke et cruise (jf. definisjonen i § 6), men ren hotellutleie. For det andre anløpes ikke utenlandske havner i perioden, i strid med fartsområdebegrensningen i § 7.

Vi er kjent med at det planlegges å bemanne fartøyet med et betydelig antall billig utenlandsk arbeidskraft fra tredjeland (bl.a. Asia) til langt under norske vilkår. Dette er regulær sosial dumping i norske havner. Til alt overmål har Hurtigruten fortsatt et stort antall permitterte norske arbeidstakere, slik at selskapet disponerer norsk arbeidskraft som kunne vært benyttet. Det vil i tillegg være en urimelig konkurransevridning for norske hoteller om Hurtigruten tillates å konkurrere med lønninger langt under norske tariffer.

Vi ber på denne bakgrunn om at Sjøfartsdirektoratet umiddelbart – og før utleieperioden starter - sletter Fridtjof Nansen fra NIS i medhold av NIS loven § 12 ettersom skipet i motsatt fall vil være registrert i NIS på uriktige forutsetninger og at direktoratet overfører skipet til NOR.

Med hilsen / Regards

Terje Hernes Pettersen

Advokat / Attorney-at-law

Norsk Sjømannsforbund / Norwegian Seafarers’ Union

+47 906 23 866 / +47 22 00 55 23

Siste nytt

 • Nordisk NIS/Deep Sea-oppgjøret i havn

  25.01.2022 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2022

  24.01.2022 Les mer

 • Medlem vant frem i lagmannsrett: Får rett til sykepenger ved permittering

  21.01.2022 Les mer

 • Mellomoppgjøret i utenriks NOR-avtalene: Meklingen i havn

  07.01.2022 Les mer

 • Medlemsfordeler i Norsk Sjømannsforbund

  04.01.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers