Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
Myntstabel med kronestykker.
En liten kontingentøkning.

Justering av kontingent 2021

Landsmøtet i 2018 vedtok å øke kontingenten fra 1. januar 2021 for å følge kostnadsutviklingen i samfunnet. Økningen gjelder for alle medlemmer med fast kontingentsats.

Laveste kontingentsats øker med kr 10,- til kr 180,- per måned.
(Bl.a. arbeidsledige, permitterte, trygdede og pensjonister.)

Kontingent for fast sats øker med kr 30,- til kr 600,- per måned.
(Bl.a. direktebetalende og fiskere.)

Kontingent for lærlinger med fast sats (halv kontingent) øker med kr 15,- til kr 300,- per måned.
(Bl.a. direktebetalende lærlinger og fiskerilærlinger.)

Prosent-kontingent endres ikke, for den øker automatisk med økt lønnsinntekt.

Kontingenten dekker alle medlemsfordeler som innboforsikring, grunnforsikring, advokatforsikring, medlemsblad, rabattordninger på forsikringer og andre tilbud, og mange andre medlemsfordeler.

Vi ber også medlemmer som har fast kontingent ved trekk gjennom arbeidsgiver om å være obs på lønns- og lottavregning. Kontingent for desember skal være gammel sats, og januar og utover skal være ny.

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers