Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Tariff 2023: Enighet mellom Sjømannsforbundet og Kystrederiene

  14.09.2023 Les mer

 • Gruppesøksmål om pensjon mot Sølvtrans

  13.09.2023 Les mer

 • Sjømannsfradraget blir mer moderne og rettferdig

  08.09.2023 Les mer

 • Ny medlemsleilighet i Spania

  14.07.2023 Les mer

 • Stillingsutlysning: Inspektør/rådgiver i Bergensområdet

  12.07.2023 Les mer

Flere nyheter
Dokumentbunke

Landsmøtet 2022 - Dagsorden og foreløpig kjøreplan

Landsmøte

Dagsorden for landsmøtet 26.-29. september 2022 i Tromsø, og foreløpig kjøreplan for møtet

FORSLAG DAGSORDEN

1.            Landsmøtets åpning

2.            Fullmaktenes godkjenning

3.            Konstituering

a.            Valg av funksjonærer og komiteer

b.            Godkjenning av forretningsorden

c.            Godkjenning av dagsorden

4.            Beretninger - orientering for årene 2018, 2019, 2020 og 2021

5.            Regnskaper - orientering for årene 2018, 2019, 2020 ,2021og 1 halvår 2022

6.            Orientering om forbundets forvaltningsstrategi og investeringer

7.            Medlems service

8.            Maritim politikk

9.            Den faglige situasjonen

a.            fiskeri

b.            innenriks

c.            utenriks

d.            nærskipsfart/Kystrederiene/Sjømat Norge

e.            internasjonalt arbeid

f.             juridisk

10.          Vedtektsendringer

11.          Innkomne forslag

12.          Maritimt og fiskeripolitisk handlingsprogram 2022 – 2026

13.          Valg i henhold til vedtektene

14.          Bevilgninger

15.          Avslutning

 

 

Foreløpig kjøreplan Landsmøte 2022

Det gjøres oppmerksom på at dette er et foreløpig program, og at endringer vil oppstå.

 

 

MANDAG 26. SEPTEMBER

1200 – 1400                       Registrering av delegater og gjester

1300 – 1400                       Lunsj

 

1400 – 1600                       Landsmøtets åpning

 

1400                      Kulturinnslag

1435                      Minneord v/forbundsleder Johnny Hansen

1445                      Åpningstale v/forbundsleder Johnny Hansen

1515                      Hilsningstale v/ LO’s leder Peggy Hessen Følsvik

1545                      Hilsningstale v/ Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran

1615                      Hilsningstale v/ Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

 

 

1645 – 1700                       Pause

 

1700 – 1815                       Dagsordens punkt 2 Fullmaktenes godkjenning

                              

Dagsordens punkt 3 Konstituering

                                                               a. Valg av funksjonærer og komiteer

                                                               b. Godkjenning av forretningsorden

                                                               c. Godkjenning av dagsorden

                              

Dagsordens punkt 4 Beretninger for årene 2018-2021

Dagsordens punkt 5 Regnskaper for årene 2018-2021+1 halvår 2022

 

1700                     Fullmaktenes godkjenning v/ kontrollkomiteens leder Kaare Mathisen

1715                      Navneopprop ved Jahn Cato Bakken

 

1730                    Konstituering

Valg av dirigenter og sekretærer, ved Jahn Cato Bakken

Valg av redaksjonskomité og kontrollkomité/tellekorps

Valg av to representanter til å underskrive protokollen for hvert møte

 

1745                    Godkjenning av forretningsorden

Godkjenning av dagsorden

 

1750                      Orientering om beretninger og regnskaper for 2018, 2019, 2020 og 2021 og 1. halvår 2022 v/forbundsleder Johnny Hansen

Kontrollkomiteens rapport v/komiteens leder Kaare Mathisen

 1815                     Møtet heves dag 1.

 

 

TIRSDAG 27. SEPTEMBER

0900 – 1030                       Godkjenning av protokollen fra gårsdagens møte

Dagsordens punkt 6 Orientering om forbundets forvaltningsstrategi og investeringer

 

0900                      Kulturinnslag

0930                      Protokollen fra møtet 26. september leses opp og godkjennes

0940                      Orientering om forbundets forvaltningsstrategi og investeringer ved Paul Hareide                                          

1030 – 1100                       Pause

 

1100 – 1300       Dagsordens punkt 7 Medlemsservice

Dagsordens punkt 8 Maritim politikk

 

1100                                      Medlemsservice v/ leder medlemsservice Gunn Huseby

 

1130                                      Hilsningstale fra Oleg Grygoriuk, MTWTU – Ukraina

 

1145      Politisk oppsummering og framtidsvyer   v/ Stian Grøthe, Norsk Sjømannsforbund 

               

1300 – 1430                       Lunsj

 

1430 – 1600                       Godkjenning av protokollen fra dagens formiddags møte

                                               Dagsordens punkt 8 Maritim politikk (fortsetter)

 

1430                      Hilsen til Landsmøtet, fra Tromsø ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap)

 

1445                      Protokollen fra dagens formiddags møte leses opp og godkjennes

 

1455                      Dagsordens punkt 8 fortsetter,

Den norske sjømannens rolle for bosetting og verdiskaping i hele landet

v/ Kommunal- og distrikts minister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)                                            

Panelsamtale moderert av Stian Grøthe

Sigbjørn Gjelsvik

Mikal Olsen Lerøen (forfatter av boken Pappas siste reis – Norske krigsseilere i Persiabukten på 1980 – tallet)

 

Fotografering landsmøtedelegater

1600 – 1630                       Pause

 

1630 – 1800                       Dagsordens punkt 9 Den faglige situasjonen

Den faglige situasjonen

a. fiskeri, innledning v/fiskeriansvarlig Ann Jorunn Olsen

b. Innenriks, innledning v/tariffansvarlig Jan Erik Lundby

                                               c. Utenriks, innledning v/ tariffansvarlig Jan Erik Lundby

     

1800                                      Møtet heves dag 2.

 

 

ONSDAG 28. SEPTEMBER

                              

 

0900 – 1100                       Godkjenning av gårsdagens ettermiddags møte

Dagsordens punkt punkt 9 Den faglige situasjonen(fortsetter)

 

0900                      Protokollen fra ettermiddagsmøte 27. september leses opp og godkjennes

0910      d. nærskipsfart/Kystrederiene/Sjømat Norge, innledning v/tariffansvarlig Jan Erik Lundby

e. internasjonalt arbeid innledning ved leder Johnny Hansen og cruiseansvarlig Lena Dyring

                                               f. juridisk, innledning ved Advokat Terje Hernes Pettersen

 

 

1100 – 1130                       Pause

 

1130 – 1300                       Dagsordens punkt 10 Vedtektsendring

                                               Dagsorden punkt 11 Innkomne forslag

 

1130      Vedtektsendring v/forbundssekretær Jahn Cato Bakken

1240                      Innkomne forslag v/ forbundssekretær Jahn Cato Bakken

 

 

1300 – 1430                       Lunsj

 

1430 – 1600                       Godkjenning av protokollen fra dagens formiddags møte

Dagsordens punkt 12 Maritimt og fiskeripolitisk handlingsprogram 2022-2026

 

                              

1430                      Kulturinnslag    

 

1500                      Protokollen fra dagens formiddags møte leses opp og godkjennes

 

1510                      Maritimt handlingsprogram 2022 - 2026, v/nestleder Kurt Inge Angell

                              

   

1600 – 1630                       Pause

 

1630 – 1800       Dagsordens punkt 12 Maritimt og fiskeripolitisk handlingsprogram 2022-2026

Dagsordens punkt 11 Innkomne forslag(fortsetter)                        

 

       1630                              Fiskeripolitisk handlingsprogram 2022 – 2026,

v/fiskeriansvarlig Ann Jorunn Olsen

 

1730                      Innkomne forslag – redaksjonskomiteens innstilling v/ Kurt Inge Angell

1800                      Møtet heves dag 3.

 

 

TORSDAG 29. SEPTEMBER

 

 

0900 – 1000                       Godkjenning av gårsdagens ettermiddags møte

                                               Dagsordens punkt 13 Valg i henhold til vedtektene

 

0900      Protokollen fra ettermiddags møte 28. september leses opp og godkjennes

0915                      Valgkomiteen legger frem sin innstilling v/leder Roy Arne Rimestad

 

1000 – 1200                       Regionale møter i egne grupperom

 

1200 – 1300                       Lunsj

 

1300 – 1400                       Godkjenning av protokollen fra dagens formiddags møte

                                               Dagsorden punkt 13 Valg (fortsetter)

 

 

1300                      Protokollen fra dagens formiddags møte leses opp og godkjennes

1305                      Valg gjennomføres i henhold til de nye vedtektene

1345                      Tale fra nyvalgt forbundsleder

1355                      Tale fra David Heindel Secretary/treasurer SIU of north America

 

1430 – 1500                       Pause

 

1500 – 1600                       Dagsordens punkt 14 Bevilgninger

                                               Dagsordens punkt 15 Avslutning

 

1500                      Bevilgninger v/dirigent

Appell fra Norsk Folkehjelp via skjerm v/Generalsekretær Henriette Westhrin og takk for støtten v/Monica Nervik

Overrekkelse av bidrag fra Sparebank1 v/ Daniel Kase

Avslutning v/forbundsleder

1545                      Protokollen fra dagens ettermiddags møte leses opp og godkjennes

1600                      Landsmøtet 2022 heves

 

Siste nytt

 • Tariff 2023: Enighet mellom Sjømannsforbundet og Kystrederiene

  14.09.2023 Les mer

 • Gruppesøksmål om pensjon mot Sølvtrans

  13.09.2023 Les mer

 • Sjømannsfradraget blir mer moderne og rettferdig

  08.09.2023 Les mer

 • Ny medlemsleilighet i Spania

  14.07.2023 Les mer

 • Stillingsutlysning: Inspektør/rådgiver i Bergensområdet

  12.07.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers