Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
Logo Norsk Sjømannsforbund

Landsmøtet 2018: – Ikke ødelegg arbeidsmarkedet i det nordiske fergemarkedet med grådighet satt i system

Skipsfart Internasjonalt Landsmøte

Vedtatt på Sjømannsforbundets landsmøte 26. september 2018:

Ikke ødelegg arbeidsmarkedet i det nordiske fergemarkedet med grådighet satt i system

I det nordiske fergemarkedet er det i dag etablert et nordisk lønnsnivå med nordiske betingelser for samtlige aktører. Et arbeidsmarked de nordiske landene kan være stolte av. Norge har en maritim klynge med over 140 milliarder kroner i årlig verdiskaping og ca. 90.000 arbeidstakere knyttet til næringen.

Men ett rederi med hundrevis av millioner i årlige overskudd har sutret de siste årene. De vil ha mer enn de andre. En adgang til å ansette sjøfolk med vilkår langt fra nordiske standarder er som en lottogevinst og regne. Og de er heldige, Norge styres av en regjering som har valgt å være ett servicekontor for norske redere og deres interesser. Sosial dumping og ødeleggelse av et velfungerende nordisk arbeidsmarked står ikke i veien når disse to aktørene slår sine hoder sammen.

Den norske statsråden har gjentatte ganger både til det norske Stortinget samt i offentlighetene for øvrig forsikret om at denne saken bare angår Norge, og at den ikke har noe virkning ut over det.

De danske ferjerederiene Fjord Line og DFDS sier det motsatte. Nordisk Råd sier og nå det motsatte, og har sendt en formell henvendelse i sakens anledning til Nordisk Ministerråd. Fagforeninger i hele Norden sier det motsatte, og ikke nok med det, også andre nordeuropeiske fagforeninger sier nei til denne norske endringen. Alle disse aktørene engasjerer seg fordi de mener denne endringen ikke bare vil endre sammensetningen av mannskap på de to Kiel ferjene, men at de vil endre mannskapssammensetningen i hele det nordiske fergemarkedet samt i Østersjøen over tid.

Flere og flere aktører i Norden frykter nå en dominoeffekt ved en norsk beslutning som vil ødelegge det som frem til i dag har vært et godt arbeidsmarked med nordiske lønns- og arbeidsbetingelser. Et helt fergesegment på lønnsvilkår som ikke gjør det mulig å bo og leve i de nordiske landene. Et anstendig arbeidsliv i Norden står i fare!

Regjeringen virker kun drevet av ideologi når de ikke tar ikke inn over seg at situasjonen har forandret seg siden Color Line la frem sine tall i 2013. Norge har fått en konkurransedyktig refusjonsordning for sjøfolk, samtidig som rederiet nyter godt av goder fra storsamfunnet som unntak fra Tax-free lovgivningen, og lotteriloven. Color Line tjener gode penger, og har i løpet av de siste to årene hatt et konsernutbytte på nærmere en milliard kroner. Nå forsøker selskapet å løpe fra samfunnskontrakten. Dette er uakseptabelt!

Forslaget fra regjeringen er å gå tilbake i tid og utvikling. Det er ikke bare galt, det er gammeldags og dårlig politikk.

I denne saken bør statsråden og den norske regjeringen derfor legge prestisjen til side og følge en god norsk fjellvettregel, «vend i tide - det er ingen skam å snu».  Noen ganger kan det være lurt og rett og slett la fornuften seire.

Nordens sjøfolk hører sjøen til, bygg politikken deretter.

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers