Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Sommervervekampanje 2024

  31.05.2024 Les mer

Flere nyheter
Myntstabel
Lønnsøkning, også under sykeperiode

Lønnsøkning i sykeperiode

Skipsfart

I utenriksoverenskomstene er det nå avklart at du skal ha økning i sykelønn når det kommer lønnsøkninger i tariffavtalen under sykeperiode.

Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har fått medhold i at medlem i Island Offshore som var syk både før og etter lønnsoppgjøret i utenriks i fjor, har krav på lønnsøkningen på 5 %, som partene ble enige om fra 1.11. Sykelønna iht. skipsarbeidsloven § 4-4 til medlemmet ble ikke justert, noe heller ikke NAV gjør for sykepenger iht. folketrygdloven.

Høyesterettsdommen i fjor slår fast at en syk sjømann har krav på avtalt lønn i sykeperioden. I utenriksoverenskomsten brukes begrepet «fast avtalt månedslønn». Forbundet vil gi honnør til Island Offshores håndtering av saken.

– Alle som er omfattet av utenriksoverenskomstene skal ha krav på lønnsøkning, også når de er syk, sier forbundets inspektør Kurt-Einar Olsen, som har bistått medlemmene i Island Offshore i denne saken.

Siste nytt

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Sommervervekampanje 2024

  31.05.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers