Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter
Johnny Hansen 01 2016
Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund

–Mange ord om hav men lite endring for sjøfart i statsbudsjett 2020

–Selv om regjeringen bruker mye plass på havet i statsbudsjettforslaget for 2020, er det lite som endres. Endringene både i positiv og negativ retning er relativt små, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

–Dessverre er vi vitne til en regjering som i budsjettdokumentet er tom for ideer og går på tomgang. Vi mener imidlertid at regjeringen kan vise ambisjoner ved å gå videre med det handlingsrommet som er påpekt i regjeringens egen utredning for å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Det er et handlingsrom som også Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LOs utredning viser. Vi forventer raskt og handlekraftig arbeid på dette området i tiden fremover, utdyper Hansen i sin første kommentar til statsbudsjettet.

Selv om Sjømannsforbundet ikke synes det er veldig spenstig budsjett, er det ikke bare negativt.

–Når det gjelder satsingen på gods fra land til sjø så er det gledelig at regjeringen reverserer fjerningen av «Godsoverføring fra vei til sjø» med 50 millioner i statsbudsjettet for 2020. Støtteordningen ble fjernet i revidert nasjonalbudsjett for 2019, men er nå på plass igjen. Dette åpner blant annet for å få startet opp en sjøgående godsrute mellom Bodø og Tromsø, som en fortsettelse av Nordlandsbanen. Vi forutsetter at de som blir tilgodesett med støtte fra ordningen har norske lønns- og arbeidsvilkår for alle sine sjøfolk, presiserer forbundsleder Hansen.

–Det er likevel også her et men: Sammenligner man med satsingen på vei og veitransport frykter vi for at den relative konkurransekraften til sjøtransporten nok en gang kommer svekket ut reelt sett. Dette har blant annet Riksrevisjonen påpekt flere ganger, avslutter Johnny Hansen.

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers