Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen er fornøyd.

Medlem vant frem i lagmannsrett: Får rett til sykepenger ved permittering

Norsk Sjømannsforbund har bistått et medlem som i en dom denne uken har fått fullt medhold i sitt krav mot sin arbeidsgiver om erstatning.

Medlemmet var syk flere måneder før pandemien startet i mars 2020. I likhet med de fleste andre sjøansatte i Hurtigruten, ble også medlemmet permittert. Hurtigruten mente at ettersom de ansatte ikke har rett til lønn ved permittering, hadde medlemmet heller ikke krav på sykepenger iht. skipsarbeidsloven § 4-4 og stanset disse.

Norsk Sjømannsforbund var ikke enig i dette og tok ut stevning mot Hurtigruten på vegne av medlemmet. Etter å ha tapt i tingrett, fikk medlemmet medhold i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett. Dommen er enstemmig.

– Jeg er godt fornøyd med dommen. Den illustrer også at sjøfolk har langt bedre sykerettigheter enn etter arbeidsmiljøloven, som ikke har noen tilsvarende bestemmelse som § 4-4, sier forbundsleder Johnny Hansen.

Også Sjømannsforbundets advokat er fornøyd.

– Jeg er tilfreds med at lagmannsretten er enig med vårt argument om at syke arbeidstakere har dårligere muligheter enn friske arbeidstakere til å finne seg annet arbeid. Mange som ble permittert under pandemien, tok seg midlertidig arbeid et annet sted. Det kan ikke sykmeldte. Det ville derfor vært urimelig om ikke § 4-4, med fulle sykepengerettigheter, skulle gjelde også når man blir permittert, sier forbundets advokat Terje Hernes Pettersen, som var prosessfullmektig for medlemmet.

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers