Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Sommertid på telefonen i juli

  01.07.2022 Les mer

 • Enighet i hovedoppgjøret for NOR- registrerte passasjerskip i norsk kystfart (Hurtigruten og Havila Kystruten)

  09.06.2022 Les mer

 • Ledig stilling: Inspektør/Rådgiver

  31.05.2022 Les mer

 • Norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel!

  29.05.2022 Les mer

 • Tok opp igjen landlovsnekt og kompensasjon med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

Flere nyheter
Hansen Sande Bengtsson
Fra venstre Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund) og Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund). Foto: Jógvan H. Gardar

Mekling i NOR-oppgjøret

Skipsfart

Torsdag 6. januar starter mekling i NOR-oppgjøret. Sjømannsorganisasjonene har varslet at vi vil ta ut medlemmer på 8 skip i NOR-området i konflikt fra 7. januar hvis ikke partene blir enige hos Riksmekleren innen meklingsfristen ved midnatt 6. desember.

Oppgjøret omfatter Norsk Sjømannsforbunds medlemmer på NOR-flaggede skip i rederier som har tariffavtaler mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund (NR). Avtalen for offshore-servicefartøy omfatter flest, men det er også egne overenskomster for NOR-flaggede passasjerskip i NOR- og Østersjøfart og småskip samt NOR-flaggede bøyelasteskip og kabelleggingsskip.

Forbundene har varslet Riksmekleren om hvilke skip som vil bli tatt ut i første runde av en eventuell streik. Om det ikke blir en løsning, er det i første runde bare forbundets medlemmer som er på jobb om bord på disse skipene (i havn) som går ut i streik. Forbundet holder kontakt med de berørte direkte og gjennom tillitsvalgte. Antall skip som omfattes av en eventuell konflikt kan utvides med fire dagers varsel.

Førsteuttaket:

 • Skandi Hugen
 • Island Contender                  
 • Energy Swan                         
 • Siem Symphony
 • Normand Sun
 • Cooper Viking                      
 • Normand Sygna                    
 • Viking Princess  

Dette har skjedd og vil skje:

 • Forhandlingene med Norges Rederiforbund startet 8. november 2021. Partene kom ikke til enighet og alle sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene.
 • Partene er kalt inn til mekling 6. januar 2022 og meklingen er begjært avsluttet kl. 24.00 samme dag. Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).
 • Fører ikke meklingen frem, er det varslet arbeidsnedleggelse fra 7. januar kl 06.00.

Om dette tariffoppgjøret

Dette oppgjøret er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om et generelt lønnstillegg uten endringer i overenskomstens øvrige bestemmelser. Utgangspunktet for forhandlingene er regulert i overenskomstens sluttbestemmelse for 2. avtaleår, nemlig dagens økonomiske situasjon, pris- og lønnsutviklingen det siste året og utsiktene for kommende avtaleår.

I forhandlingsdelegasjonen sitter seilende tillitsvalgte som er utpekt av tariffkonferansen og styret –  sammen med forbundets ledelse.

Siste nytt

 • Sommertid på telefonen i juli

  01.07.2022 Les mer

 • Enighet i hovedoppgjøret for NOR- registrerte passasjerskip i norsk kystfart (Hurtigruten og Havila Kystruten)

  09.06.2022 Les mer

 • Ledig stilling: Inspektør/Rådgiver

  31.05.2022 Les mer

 • Norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel!

  29.05.2022 Les mer

 • Tok opp igjen landlovsnekt og kompensasjon med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers