Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
Logoene til Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund
Mekling mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund

Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

Skipsfart

Forhandlingene med Norges Rederiforbund fant sted 28. og 29.oktober 2020, men endte i brudd.

Meklingen hos Riksmekleren startet 3 desember 2020. Under meklingen ble partene enige om å ta en pause i meklingen. Ny dato ble satt til 1. februar 2021 kl 1000.  Noen rederier har sendt ut betinget permitteringsvarsel i tilfelle konflikt, dette er vanlig prosedyre.

I tilfelle brudd i meklingen gjelder følgende:
Varsel om arbeidsnedleggelse gjelder Norsk Sjømannsforbunds medlemmer på følgende fartøy:

Rederi

Fartøy

Solstad Shipping AS

Normand Sun, IMO 9665786     

Solstad Shipping AS

Normand Supporter, IMO 9591868

Tidewater Marine AS

Troms Arcturus, IMO 9694000

Tidewater Marine AS

Troms Sirius, IMO 9628386

Golden Energy Management AS

Energy Swan, IMO 9319985

Eidesvik Maritime AS

Viking Energy, IMO 9258442

Havila Shipping ASA

Havila Foresight, IMO 9382944

Simon Møkster Shipping AS

Stril Polar, IMO 9590565

 

Norsk Sjømannsforbund holder kontakten med de tillitsvalgte og medlemmer i de berørte rederiene, og gir fortløpende informasjon om hvordan medlemmene skal forholde seg ved en eventuell konflikt.

Under mekling er det kun Riksmekleren som har rett til å uttale seg om utviklingen i meklingen.

Forbundsstyret har fastsatt konfliktbidrag ved eventuell streik i utenriks NOR med Rederiforbundet til kr 1000,-.

Relaterte sider

Konfliktbidrag ved streik - tusenlapper

Tariff 2020: Kr 1000,- i konfliktbidrag ved eventuell streik

Forbundsstyret har fastsatt konfliktbidrag ved eventuell streik i utenriks NOR med Rederiforbundet eller i frakteoverenskomstene med Kystrederiene til kr 1000,-.

Logoene til Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund

Meklingsfrist 3.12., kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

I tilfelle streik i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund tar Norsk Sjømannsforbund tar ut 8 skip i konflikt torsdag 4. desember 2020 klokken 0600.

Logoene til Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund

Pause i meklingen med Rederiforbundet om NOR-registrerte skip

Meklingen tas opp igjen 1. februar 2021, så det blir ingen konflikt i dag.

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers