Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vervekonkurranse 2023

  24.03.2023 Les mer

 • Ungdomskonferansen går 30.4.-2.5. - meld deg på!

  16.03.2023 Les mer

 • Medlemsverver Terje Rølvåg vant reisegavekort på kr 10.000,-

  08.02.2023 Les mer

 • Seksuell trakassering et av nøkkeltemaene på tredje kvinnekonferanse

  06.02.2023 Les mer

 • Enighet i Nordisk NIS-oppgjøret 2022

  27.01.2023 Les mer

Flere nyheter
Logoene til Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund møter Norges Rederiforbund hos Riksmekleren

Meklingsfrist 25.11. kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2022

Skipsfart

I tilfelle streik i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund tar Norsk Sjømannsforbund tar ut 12 skip innmeldt i Norges Rederiforbund i konflikt lørdag 26. desember 2022 klokken 0600.

Dette er de viktigste punktene å kjenne til i tilfelle konflikt:

 

Frister og datoer

 • Forhandlingene med Norges Rederiforbund om endringer i lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer omfattet av overenskomstene for NOR-registrerte skip i utenriksfart fant sted 26. og 27. oktober 2022.
 • Partene kom ikke til enighet og alle tre sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene. Saken ble oversendt Riksmekleren.
 • Partene er kalt inn til mekling 25. november 2022 kl. 10.00 og meklingen er begjært avsluttet kl. 24.00 samme dag. Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).
 • Fører ikke meklingen frem, er det varslet plassfratredelse fra 26. november 2022 kl 06.00.

 

Første uttak

Varslet om plassfratredelsen gjelder Norsk Sjømannsforbunds medlemmer på følgende fartøy:

 

Rederi

Fartøy

Golden Energy Offshore management AS

Energy Swan 9319985

Simon Møkster Shipping AS

Stril Polar 9590565

 

Solstad Shipping AS

Normand Solitaire 9616175

 

Solstad Shipping AS

Normand Sun 9665786

 

DOF Management AS

Skandi Flora 9372896

 

Island Offshore Management AS

Island Crusader 9602514

 

Simon Møkster Shipping AS

Stril Luna 9666546

Siem Offshore AS

Siem Pride 9703679

 

Tidewater Marine AS

Troms Arcturus 9694000

 

Havila Shipping ASA

Havila Venus 9418030

 

Simon Møkster Shipping AS

Stril Mariner 9489493

 

Color Line Marine AS

Superspeed2 9378682

 

 

Antall fartøy som omfattes av en eventuell konflikt kan utvides med fire dagers varsel.

 

Informasjon underveis

Det er bare Riksmekleren som har rett til å uttale seg underveis i meklingen. Det vil derfor ikke komme noe informasjon fra NSF før det er en løsning eller en streik. Følg med på https://www.facebook.com/sjomannsforbundet/ eller https://www.sjomannsforbundet.no/no 

Vi sender også ut e-post til berørte når det foreligger en avklaring.
 

Slik forholder du deg

Ved en eventuell arbeidsnedleggelse skal medlemmene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Medlemmer skal kun utføre sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Unntak for dette gjelder kun når det er direkte fare for skip og mannskap og når forhaling innenfor havneområdet blir pålagt av stedlige myndigheter. Det må ikke under noen omstendighet utføres arbeid i forbindelse med lasting/lossing og vedlikehold.

Lærlinger på kontrakt omfattes ikke av kollektiv oppsigelse. Lærlinger skal fortsette sin opplæring under arbeidsstansen. Arbeidsgiver skal så vidt mulig drive opplæringen på vanlig måte.

Under streiken er de streikende under arbeid for Norsk Sjømannsforbund og stå til disposisjon for streikevakt ol.


Streikevakter

Ved en eventuell konflikt sendes pdf-fil av løpeseddel om bord til skipene og til de tillitsvalgte. Løpeseddelen oppsummerer enkelt streikeårsak og distribueres til publikum. Streikevakter får også egne streikevester av forbundet.  Hovedtillitsvalgte er ansvarlig for å organisere vaktlag/streikevakter. 

En representant fra forbundet kan komme ved behov og bistå. For nærmere beskjed, eller hvis du har behov for hotellrom, ta kontakt med tillitsvalgte, følg med på nettsidene, e-post eller ta kontakt med:

Jan-Erik Lundby tlf 90142534 eller Line Heimstad tlf 41459610

 

Betaling under arbeidskonflikt

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. I stedet for lønn får den streikende streikebidrag fra Norsk Sjømannsforbund.

Streikebidraget er av forbundsstyret fastsatt til kr 1000,- per tapt arbeidsdag etter skiftplan, og tilsvarende kr 1000,- for hver tapt opparbeidet fridag. Utbetalingen vil bli gjort i etterkant etter innlevert dokumentasjon.

Relaterte sider

Logoene til de tre sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund

Brudd i NOR Utenriksoppgjøret 2022 med Norges Rederiforbund

Kl 02:10 natt til fredag 28.10. ble det brudd i forhandlingene NOR Utenriks mellom de tre sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund.

Relaterte lenker

Siste nytt

 • Vervekonkurranse 2023

  24.03.2023 Les mer

 • Ungdomskonferansen går 30.4.-2.5. - meld deg på!

  16.03.2023 Les mer

 • Medlemsverver Terje Rølvåg vant reisegavekort på kr 10.000,-

  08.02.2023 Les mer

 • Seksuell trakassering et av nøkkeltemaene på tredje kvinnekonferanse

  06.02.2023 Les mer

 • Enighet i Nordisk NIS-oppgjøret 2022

  27.01.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers