Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
Logoene til Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund

Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund kom fredag 5. januar til enighet i årets mellomoppgjør for nordiske borgere på skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister. (Nordisk NIS-avtalen)

Det ble forhandlet parallelt med Norsk Sjøoffiserforbund og Det norske maskinistforbund, og partene ble enige om et generelt tillegg på 5,8 % med virkning fra 1. januar 2024.

Det generelle tillegget legges på 0-års hyresatsene og alle overenskomstens kronetillegg inkl. kostpenger som økes med samme prosentsats med mindre annet er angitt. Det er ikke anledning til å justere ned overtidsprosent eller andre avtalte tillegg til lønnen som følge av at grunnhyresatser og tariffmessige tillegg er regulert slik det fremgår av punktene ovenfor. Ingen skal gis lavere prosentvist tillegg til sin individuelt avtalte lønn enn det prosenttillegget som blir gitt overenskomstens hyresatser.

Protokollen er vedlagt.

Relaterte filer

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers