Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
Fisker på trål

Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper i fiskeri 2019

Fiskeri

Har du lyst til å være med å forme Norsk Sjømannsforbunds arbeide innen fiskeri? Eller kjenner du noen som har dette engasjementet og burde representere våre fiskerimedlemmer innenfor hvitfisk eller pelagisk?

Norsk Sjømannsforbund revitaliserte faggruppene innen fiskeri i 2018 og nå er det duket for nominasjon og valg igjen.

Vi ønsker å legge til rette for et mest mulig demokratisk valg ettersom faggruppene er landsdekkende, i tillegg vil alle fiskerimedlemmene ha anledning til å delta i valget, selv om de er på jobb og langt til havs.

Faggruppenes oppgaver er å være rådgivere i fiskerisaker overfor administrasjonen og forbundsstyret på vegne av våre fiskerimedlemmer.

Sakene spenner fra forbundets interne fiskerisaker og forbundets medlemskontakt i flåten, til saker hvor forbundet skal jobbe politisk opp mot direktorater, departement, regjeringen og Stortinget.

I tillegg er forbundet representert i de norske delegasjonene i internasjonale fiskeriforhandlinger, hvor medlemmene i faggruppene vil ha en sentral rolle.  

Faggruppene er delt mellom våre to hovedsektorer innen fiskeri, hvitfisk og pelagisk.

Hver gruppe består av tre medlemmer og tre varamedlemmer. Det avholdes normalt 4 møter i året, hvor det legges opp til medlemsmøter i tilknytning til styremøtet, eventuelt at møtene legges i tilknytning til en konferanse hvor det er anledning for faglig påfyll innfor de ulike sektorene.

Som fiskerimedlem i Norsk Sjømannsforbund inviteres du  til nominasjon av medlemmer til forbundets faggrupper for fiskeri.

Husk, det er lov å nominere seg selv, det er ikke noe krav til at det må være en tillitsvalg, kun krav om at du selv og den du nominerer har medlemskapet i orden. Nominerer du noen andre enn deg selv så må de forespørres på forhånd om de stiller til slikt valg.

Du kan nominere til begge faggruppene, men bare fiskere i hvitfisksektoren kan sitte i faggruppe hvitfisk og bare fiskere i pelagisk flåte kan sitte i faggruppe pelagisk.

Send inn din nominasjon til firmapost@sjomannsforbundet.no, merket «Nominasjon Fiskeri», og e-posten må inneholde navn, e-post, mobil, og fartøy/rederi.

Fristen for nominasjon er 19. mars 2019.

Elektronisk valg vil bli umiddelbart etter fristen for nominasjon, informasjon om valg og stemmeprosedyrene vil bli lagt ut på våre nettsider.

Vi håper dere benytter dere av denne invitasjonen og ser frem til mange gode nominasjoner og etter hvert et spennende og viktig valg for Norsk Sjømannsforbund sitt fiskeriarbeid

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers