Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

 • Vårvervekonkuranse 2024!

  10.04.2024 Les mer

 • Gratulerer til Knut Arild Hareide som ny sjef i Rederiforbudet

  22.03.2024 Les mer

 • Vinner av premie for elevmedlem-tilbakemelding 2024 ble Jens Frøiland, Torghatten nord

  06.03.2024 Les mer

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

Flere nyheter
Logoene til Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund

Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

Med virkning fra 1. april 2023

Forhandlingene gjaldt avtalene for NOR-registrerte passasjerskip i norsk kystfart mellom NSF og Norges Rederiforbund, det vil si Havila Kystruten og Hurtigruten Sjø. Norsk Sjømannsforbund forhandlet parallelt som Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Med virkning fra 1. april 2023 gis det et generelt tillegg på 5,2 %, dog minimum kr 1500,- per måned som legges på grunnhyresatsene. Dette kronetillegget slår inn på ca 2/3 av alle stillinger som sorterer under NSF, og innebærer for de lavest lønnede en lønnsøkning på ca 6,2%. Videre ble stillingen reparatør hevet fra lønnsklasse 10 til lønnsklasse 11 noe som for 8-års satsen innebærer en økning på månedslønn på 3 363,- før det generelle tillegget

I protokollen understrekes det også at representanter for hotellsjef stilling, i hht overenskomstens pkt 3.1, kan gjennomføre lokale drøftelser om kriterier og vilkår for eventuelle ytterligere lønnsjusteringer. 

Les mer her: sjomannsforbund mellomoppgjør 2023

Relaterte filer

Siste nytt

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

 • Vårvervekonkuranse 2024!

  10.04.2024 Les mer

 • Gratulerer til Knut Arild Hareide som ny sjef i Rederiforbudet

  22.03.2024 Les mer

 • Vinner av premie for elevmedlem-tilbakemelding 2024 ble Jens Frøiland, Torghatten nord

  06.03.2024 Les mer

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers