Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
Logoene til LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund
LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund er fornøyd

Pressemelding: Maritim melding - Norsk lønn i norske farvann

Skipsfart

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund er fornøyd med at næringskomiteen i all hovedsak stiller seg bak de forslagene som Holmefjordutvalget fremmet for å sikre sysselsettingen i en sterk maritim næring. I et møte med Næringsminister Iselin Nybø i dag understreket alle deltakerne i det partssammensatte utvalget at det nå var fremmet gode og omforente forslag til reguleringer og tiltak og en samlet forventning til at de ble fulgt opp.

Dersom ikke en avtale om offshore blir avklart i løpet av kort tid må utvalgets felles anbefaling av at dette lovreguleres fremmes parallelt med forslagene til reguleringer på de øvrige områdene utvalget ble enige om sier Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

 

Offshore servicesegmentet er av avgjørende betydning for å opprettholde og videreutvikle norsk maritim kompetanse understreker Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

 

Næringskomiteens behandling av saken viser en bred politisk enighet om at vi må rydde opp i rammene for maritim virksomhet i Norge sier LO leder Peggy Hessen Følsvik og legger til at det er viktig å komme raskt i gang med gjennomføringen av de tiltakene som er foreslått.    

 

Utvalgets utfordring var å forene ulike syn til reguleringer av næringen og det resulterte i følgende tydelige anbefalinger:

 • at det innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for transport av gods eller passasjerer mellom norske havner, nærmere avgrenset mot skip i internasjonal fart;
 • at det innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for passasjerskip i norske farvann som er i direkte konkurranse med kystruten, samt på cruise hvor Norge er hovedreisemålet, avgrenset mot skip i internasjonal cruisevirksomhet;
 • at det innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som utfører stasjonær virksomhet i norsk farvann, herunder hotellskip; og
 • at prinsippet om norske lønns- og arbeidsvilkår også bør legges til grunn for skip som betjener nye havnæringer i norsk farvann, herunder fremtidige havnæringer som ikke er kjent»
 • at forsyning, ankerhåndteringsskip og beredskapsskip skal følge norske lønns og arbeidsvilkår og at dette avtales med mellom arbeidstakerorganisasjonene, Norges rederiforbund og Norsk Olje og Gass, samt at hvis Norsk Olje og Gass ikke vil inngå i en slik avtale at dette løses ved regulering i form av lov.
 • at nettolønnsordningen styrkes og taket fjernes.
Spørsmålet om norsk lønn i norsk farvann er nå svært grundig utredet. I 2019 viste to uavhengige utredninger at Norge har handlingsrom innen internasjonal og europeisk rett til å stille krav til norsk lønn i norske farvann. Nå har det regjeringsnedsatte partssammensatte utvalget lagt frem sin innstilling til nye reguleringer som skal sikre aktiviteten i den maritime næringen. Næringskomiteen har kommet med sin innstilling til maritim melding og har startet behandlingen og debatten om tiltak i næringen.

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers