Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Sjømannsforbundet vant sak for medlem som nøt alkohol i tørrdokk

  09.07.2024 Les mer

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

Flere nyheter
Dommerklubbe foran skålevekt
Sjømannsforbundet tok saken, og vant i lagmannsretten for medlemmet.

Sjømannsforbundet vant sak for medlem som nøt alkohol i tørrdokk

En kokk som er medlem i Sjømannsforbundet ble sagt opp etter at han blåste 0,22 dagen etter et velferdsarrangement mens skipet lå i tørrdokk. Rederiet har en policy som setter restriksjoner på å nyte alkohol mens skipene er i tørrdokk. I tjeneste har rederiet en nulltoleranse og da kokken testet 0,22, fikk han oppsigelse.

Sjømannsforbundet mente at oppsigelse var for strengt og tok ut en stevning for Oslo tingrett. Samtidig krevde forbundet at kokken fikk fortsette i stilling frem til saken skal avgjøres i oktober. Dette motsatte rederiet seg, men kokken fikk medhold i Oslo tingrett. Rederiet anket da til lagmannsrett, som 8. juli fattet en kjennelse om at kokken får fortsette i jobben frem til oktober (kjennelsen er ikke rettskraftig).

Lagmannsretten begrunnet avgjørelsen med at det var en klar interesseovervekt i kokkens favør, at det sannsynlige utfallet av hovedsaken er at oppsigelse er for strengt. Rederiet mente at kokken hadde en «sikkerhetskritisk funksjon» om bord i dokk da han skulle være avløser som brannvakt. Dette var ikke lagmannsretten enig i uttalte at kokken bare hadde «en perifer sikkerhetsmessig rolle om bord».

Sjømannsforbundet anførte også at en blåsetest, selv med de beste blåseapparatene på markedet, kun er indikatorer på promille og ikke kan brukes til å fastslå med nøyaktighet hvor stor promillen er. Domstolen var langt på vei enig i dette og uttalte at det «bør utvises forsiktighet med å trekke klare konklusjoner om nøyaktig påvirkningsgrad» ut fra hurtigtester som bl.a. blåseapparater. Har politiet promillekontroll på veien og sjåføren blåser positivt, er resultatet ikke nok som bevismiddel. Det må i tillegg tas en blodprøve eller annen utåndingstest. Forbundet mener at blåseprøver tas av mannskap kan brukes som avgjørende bevis. Dette vil bli belyst i Oslo tingrett når hovedforhandlingen skal gå i høst.

Siste nytt

 • Sjømannsforbundet vant sak for medlem som nøt alkohol i tørrdokk

  09.07.2024 Les mer

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers