Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Klart ja i Kystrederioppgjøret 2022

  02.12.2022 Les mer

 • Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring og Advokatforsikring fra 2023

  30.11.2022 Les mer

 • Jula er høytid for brann!

  30.11.2022 Les mer

 • Streik avverget – akseptabelt oppgjør 2022 for NOR med NR

  26.11.2022 Les mer

 • Høyesterett: Skipsarbeidsloven trumfer permitteringsloven

  23.11.2022 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds logo

Uttalelse Landsmøtet 2022: Tilskuddsordningen er fortsatt sjøfolkenes bærebjelke

Landsmøte Skipsfart

Så lenge andre flaggstater operer i norske farvann og på norsk sokkel med ulike typer tilskuddsordninger, vil det selvsagt òg være avgjørende med en konkurransedyktig norsk tilskuddsordning. Av den grunn må regjeringen ha et sterkt fokus på egen regjeringserklæring, som tydelig slår fast at ordningen skal styrkes. I tillegg må innholdet i ordningen også lovfestes for å sikre forutsigbarhet.

Norsk skipsfart preges fortsatt av at størstedelen av den norskkontrollerte flåten fører bekvemmelighetsflagg. Forbundet arbeider kontinuerlig opp mot det politiske Norge i kampen for stabile, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk og rederier. Mens rederibeskatningen har bred politisk støtte, er innholdet i den lovfestede tilskuddsordningen for sjøfolk oppe til vurdering i Stortinget minst to ganger hvert år. (Behandlingen av statsbudsjettet, samt revidert nasjonalbudsjett.) Til tross for alt ordningen ble lovfestet i 2016, er fortsatt ikke selve innholdet en del av loven.

Tilskuddsordning har sikret en viss konkurransekraft for norske sjøfolk, ved at inntektsskatten, trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften blir tilbakeført rederiene. Per dags dato (høsten 2022) er det et tak i ordningen på 220.000 kroner. Det er et årlig politisk spørsmål om taket blir justert. Uten en regulering opp, vil effekten av tilskuddsordningen bli redusert for hvert år, og norske sjøfolks konkurransekraft svekkes. Det er kun lovfestede stabile og konkurransedyktige rammevilkår som vil sikre norske arbeidsplasser til sjøs, og den kompetansen norske sjøfolk bidrar med inn i den unike maritime klyngen i Norge.

Landsmøtet i Norsk Sjømannsforbund ber derfor om at taket i ordningen fjernes i alle segment, samt at arbeidet med å lovfeste selve innholdet i ordningen startes opp umiddelbart.

 

 Vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds landsmøte 2022

Siste nytt

 • Klart ja i Kystrederioppgjøret 2022

  02.12.2022 Les mer

 • Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring og Advokatforsikring fra 2023

  30.11.2022 Les mer

 • Jula er høytid for brann!

  30.11.2022 Les mer

 • Streik avverget – akseptabelt oppgjør 2022 for NOR med NR

  26.11.2022 Les mer

 • Høyesterett: Skipsarbeidsloven trumfer permitteringsloven

  23.11.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers