For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Statsbudsjett 2019: Solberg-regjeringen står ved omregistrering til NIS

08.10.2018

Regjeringen Solberg skriver at de står fast ved å endre forskriften for Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) slik at Color Line kan omregistrere fartøyene.

– Regjeringen sier de fremdeles vil åpne for NIS-registrering av utenriksferger i fast rute, så nå er det opp til Stortinget å forhindre at flere hundre arbeidsplasser ofres. Opposisjonen er fremdeles imot, så det blir viktig hva KrF havner på, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Basert på foreldede tall

Til tross for at sentrale deler av tallene som regjeringen legger til grunn er hentet fra situasjonen slik den var for flere år siden, og ikke oppdaterte tall fra i dag, slik Sjømannsorganisasjonene har bedt om, konkluderer regjeringen med at det ikke er grunn til at det skal påvirke deres beslutning.

«Forutsetningene framstår som relevante i dag,» skriver de i forslaget til statsbudsjett.

«Regjeringen legger opp til å gjennomføre forskriftsendringen som varslet og innføre tilskuddsmodellen for passasjerskip i utenriksfart i NIS med virkning fra og med 1. januar 2019. Budsjettvirkningen anslås til -35 mill. kroner i 2019 og -100 mill. i helårsvirkning. Det vises til ytterligere omtale av saken i del II, programkategori 17.10 om maritim næring og budsjettforslag på kap. 909, post 73.»

Regjeringen konkluderer altså med å se bort i fra dagens reelle økonomiske situasjon, når de nå åpner opp for NIS fra 1. januar2019. Color Line har da fått sitt ønske om å kunne omregistrere «Color Fantasy» og «Color Magic» til NIS, så nå gjenstår det å se hva rederiet velger.

Ikke helsvart

Det andre som kommer frem er konkurranseulempen Color Line skal ha mot Danmark Nærings og fiskeri Dep skriver i tillegg s 57–58:

«Med dagens betingelser i tilskuddsordningen synes det derimot å være lønnsomt å beholde de to Oslo-Kiel-fergene i NOR fremfor å registrere skipene i DIS og ansette mannskap på danske vilkår»

Resultatet blir da lavere lønns- og arbeidsgiverkostnader i NOR enn i DIS, ifølge gjennomgangen.

– Da er spørsmålet om man skal videreføre dagens tilskuddsordning. Hvis Stortinget vil videreføre dette så er det ingen utflaggingsfare. Dette er en viktig delseier for Sjømannsforbundet og våre medlemmer, sier forbundsleder Johnny Hansen.

Med andre ord bekrefter regjeringen endelig vår påstand om at faren for utflagging ikke er tilstede hvis nettolønnsordningen beholdes på dagens nivå. Dette åpner i praksis opp for at Stortinget har faglig grunnlag for å bestemmer om det er rom i budsjett å beholde norske sjøfolk om bord.

[Tilbake]

.
.
Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund
Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund