Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter
Corona COVID-19

Covid-19: Pensjon og sjømannsfradrag ved permittering

Sjømannsforbundet har her samlet informasjon om hva man skal være obs på med pensjon og sjømannsfradrag ved permittering.

Pensjonstrygden for sjømenn

Så lenge rederiet betaler lønn, betales det inn avgift til Pensjonstrygden for sjømenn.

Dette gir opparbeiding til sjømannspensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn.

Når den ansatte får utbetalt dagpenger fra NAV, betales det ikke lenger avgift og dagpengene gir ingen opptjening til sjømannspensjonen.

 

AFP

Kvalifisering til rettigheter fra avtalefestet tilleggspensjon (AFP) går som vanlig så lenge arbeidsforholdet består.

 

OTP

Om man opptjener rettigheter til OTP (obligatorisk tjenestepensjon) avhenger av hvilket rederi man jobber for. Du kan sjekke dette ved å logge deg på din nettside hos det selskapet hvor din arbeidsgiver har tegnet avtale om OTP.

Om man etterhvert skulle bli oppsagt vil en ikke opptjene OTP, dersom en ikke har vært ansatt i minst 12 måneder.

Om man blir oppsagt etter å ha vært ansatt i over 12 måneder skal man ha et pensjonskapitalbevis hvor verdien av pensjonsopptjeningen fremgår.

 

Alderspensjon fra folketrygden

Det opptjenes rettigheter til pensjon fra folketrygden (NAV) ut fra den inntekten man har hatt før man blir permittert.

 

Sjømannsfradrag

Om man er omfattet av en tariffavtale som vanligvis forutsetter 130 dager om bord i løpet av året, så vil kravet til sjømannsfradrag anses oppfylt selv om man blir permittert som følge av mindre arbeid.

Når skattefradraget skal beregnes, tas ikke dagpengene med i grunnlaget. Kun det som er utbetalt som lønn.

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers