Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
Corona COVID-19

Covid-19: Pensjon og sjømannsfradrag ved permittering

Sjømannsforbundet har her samlet informasjon om hva man skal være obs på med pensjon og sjømannsfradrag ved permittering.

Pensjonstrygden for sjømenn

Så lenge rederiet betaler lønn, betales det inn avgift til Pensjonstrygden for sjømenn.

Dette gir opparbeiding til sjømannspensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn.

Når den ansatte får utbetalt dagpenger fra NAV, betales det ikke lenger avgift og dagpengene gir ingen opptjening til sjømannspensjonen.

 

AFP

Kvalifisering til rettigheter fra avtalefestet tilleggspensjon (AFP) går som vanlig så lenge arbeidsforholdet består.

 

OTP

Om man opptjener rettigheter til OTP (obligatorisk tjenestepensjon) avhenger av hvilket rederi man jobber for. Du kan sjekke dette ved å logge deg på din nettside hos det selskapet hvor din arbeidsgiver har tegnet avtale om OTP.

Om man etterhvert skulle bli oppsagt vil en ikke opptjene OTP, dersom en ikke har vært ansatt i minst 12 måneder.

Om man blir oppsagt etter å ha vært ansatt i over 12 måneder skal man ha et pensjonskapitalbevis hvor verdien av pensjonsopptjeningen fremgår.

 

Alderspensjon fra folketrygden

Det opptjenes rettigheter til pensjon fra folketrygden (NAV) ut fra den inntekten man har hatt før man blir permittert.

 

Sjømannsfradrag

Om man er omfattet av en tariffavtale som vanligvis forutsetter 130 dager om bord i løpet av året, så vil kravet til sjømannsfradrag anses oppfylt selv om man blir permittert som følge av mindre arbeid.

Når skattefradraget skal beregnes, tas ikke dagpengene med i grunnlaget. Kun det som er utbetalt som lønn.

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers