Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
Områdeansvarlig fiskeri Ann Jorunn Olsen
Områdeansvarlig fiskeri Ann Jorunn Olsen er glad det lykkes etter mange omganger med forhanldinger.

Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

Fiskeri

Norsk Sjømannsforbund har i fellesskap med de to andre sjømannsorganisasjonene enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt om en revidert tariffavtale for fiskeri.

Vi hadde flere felles motkrav som førte til at vi valgte å avholde felles forhandlinger med vår motpart. Det har vært mange bølgetopper å «ri av» under seilasen, men nå har vi endelig lyktes med å få i havn en enighet alle parter kan leve med, sier områdeansvarlig for fiskeri Ann Jorunn Olsen.

Det har spesielt vært kravene om ytterligere økning i trekkadgangen knyttet til strukturkvoteordningen for torsketrål, og tilsvarende tilpasninger for pelagisk trål, som har gjort det krevende.

Vi har nå et resultat som gir en «knekk» i adgangen til lineær reduksjon i delingsfangst utover kvotefaktor 3. I praksis medfører det at trekket ikke øker, men videreføres flatt på 9,5% utover kvotefaktor 3. I tillegg har vi fått unntak for trekk på blåkveitefisket på Grønland og uerfisket ved Irmingerhavet.

Når det gjelder pelagisk trål er det laget en ny tabell IV som regulerer pelagisk trål og kombi-fartøyene (ringnot/pelagisk trål) isolert. Den nye tabellen gjenspeiler lasteromsvolumet som denne gruppen representerer og er justert slik at vi har et konkursansedyktig tarifftilbud uten å innføre en strukturtrekkbestemmelse.

Her må nevnes at vi har en egen protokoll som definerer en del avklaringer og forpliktelser mellom partene, dersom hjemfall av strukturkvoter ikke skulle bli i tråd med intensjonen i ordningen, sier Olsen.

Etableringen av en ny tabell IV åpnet i tillegg anledningen til å modernisere tariffavtalen og rendyrke bestemmelsene for de pelagiske fiskeriene. Adgangen til fritt redskapsvalg har fra tid til annet utløst spørsmål om hvilken tabell som skulle ligge til grunn for avlønning. De endringene som er gjort i denne revisjonen, fjerner alle disse spørsmålene og fastslår at det er rettighet og ikke redskap som avgjør innplassering.

Vi er ellers svært fornøyde med at vi har løftet lærlingene særskilt med henholdsvis 24 000 kr i året for 1.års lærlinger, og nærmere 29 000 kr i året for 2.års lærlingene i våre tariffavtaler.

Det generelle tillegget på hyre og faste kronesatser økes med 5%, og sykehyrebestemmelsen økes slik at den gir dekning inntil 9.mnd. Vi har også fått fjernet unntaksbestemmelsen knyttet til overtid på fabrikk og konsumtrål.

Forhandlingsresultatet må godkjennes av alle forhandlingspartene.
Forbundsstyret i NSF vil behandle dette 17. desember.
Med godkjent resultat trer alle endringer i kraft fra 01.01.21

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers