Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Sommervervekampanje 2024

  31.05.2024 Les mer

Flere nyheter
Logoene til Norsk Sjøoffiserforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund
Norsk Sjøoffiserforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund

Felles PM: Skuffelse over statsbudsjett 2024

Norsk Sjøoffiserforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund: Maritim Hus uttrykker skuffelse over regjeringens forslag til statsbudsjett når det gjelder tilskuddsordningen for sjøfolk.

 • Vi vil gi klart uttrykk for skuffelse over at tilskuddsordningen ikke er blitt prisjustert, noe som utgjør et betydelig tilbakeslag for denne viktige ordningen.
 • I regjeringens egen erklæring hadde de lovet å styrke tilskuddsordningen, men den forblir uendret på 220.000 kroner, mens den skulle ha vært justert opp til over 251.000 kroner. Differansen på 12,5 % er en betydelig svekkelse av konkurransekraften til ordningen.
 • Manglende justering av taket i tilskuddsordningen svekker konkurransekraften til norske sjøfolk, noe som strider mot forpliktelsene i Hurdalsplattformen.
 • Norske sjøfolk er verdensledende på maritim kompetanse, spiller en kritisk rolle for hele den norske maritime verdikjeden og er en sentral del av norsk totalberedskap.  Svekkelsen av ordningen i regjeringens budsjettforslag vil hemme den fremtidige tilgangen på kritisk kompetanse til en av landets største eksportnæringer.
 • Vi merker oss en økt satsing på fagskolene i budsjettet, det er bra, men dersom vi skal ha arbeidsplasser på sjøen å rekruttere fremtidige maritime fagarbeidere til, er vi avhengig av forutsigbare økonomiske rammevilkår.
 • Det faktum at regjeringen ikke prioriterer å styrke den maritime kompetansen i budsjettet og advarer om at en vedvarende svekkelse av ordningen også svekker Norges posisjon som en verdensledende skipsfartsnasjon.
 • Vi vil og minne om at tilskuddsordningen er helt sentral for sysselsettingen av norske sjøfolk. Det vil den og være fremover, uavhengig av andre virkemidler, så lenge andre land opererer med konkurransedyktige ordninger for sine sjøfolk. Norge må ikke sette seg i en situasjon der vi forringer konkurransekraften til norske sjøfolk på noen som helst måte.

Sjømannsorganisasjonene på Maritim Hus oppfordrer alle venner av norske sjøfolk på Stortinget til å løfte tilskuddsordningen i sine budsjettforhandlinger med regjeringen. Særlig vil vi appellere til SV som er regjeringens foretrukne budsjettpartner:

 • SV har vært tydelige på behovet for justeringer i ordningen og behovet for anstendige vilkår for norske sjøfolk. Blant annet gjennom et omfattende representantforslag i forrige sesjon. Vi håper derfor partiet vil bidra aktivt og konstruktivt til å rette opp situasjonen i de kommende budsjettforhandlingene.

Siste nytt

 • Enighet på Hurtigbåt og ambulansebåt

  20.06.2024 Les mer

 • Enighet mellom partene i meklingen på NHO-området.

  08.06.2024 Les mer

 • Uttak ved eventuell ferjestreik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Konfliktbidrag ved eventuell streik våren 2024

  03.06.2024 Les mer

 • Sommervervekampanje 2024

  31.05.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers