Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
sjøkaptein og administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande, administrerende direktør i Norges Maskinistforbund Hege Merethe Bengtsson og leder for Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen
Sjøkaptein og administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande, administrerende direktør i Norges Maskinistforbund Hege Merethe Bengtsson og forbundsleder for Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen. Foto: Sigbjørn Larsen.

Felles uttalelse: –Positivt at regjeringen satser maritimt

Skipsfart

–Det er positivt at regjeringen satser maritimt Vi merker oss at AP/SP regjeringen viser vilje til å satse på norske sjøfolk og maritim sektor, sier Hans Sande i NSOF, Hege Merethe Bengtsson fra DNMF og Johnny Hansen fra NSF.

–Vi merker oss også at regjeringen Støre reverserer kuttene den blå regjeringen gjennomførte, og at de i stedet styrker nettolønnsordningen og viderefører nettolønnsordningen for NOR og NIS. Samtidig heves taket til 220.000 kroner. I tillegg økes sjømannsfradraget til 83.000 kroner. Disse tiltakene betyr mye for norske sjøfolk, og vil være et vesentlig bidrag til at vi fortsatt kan ha norske sjøfolk om på norske skip både hjemme og ute, sier de tre organisasjonslederne.  Vi forventer nå at regjeringen følger opp den offensive maritime politikken og at den offensive arbeidslivspolitikken som de var tydelige på i opposisjon og valgkamp. Vi opprettholder ambisjonsnivået om at vi skal ha en lovfestet nettolønnsordning uten tak for alle segment

–Vi er også glade for at regjeringen styrker ENOVA med 200 millioner og regner med at det også vil bety styrking av grønt skipsfartsprogram.

–Vi er imidlertid skuffet over at det ikke kommer en reell satsing på overføring av gods fra land til sjø. Mens regjeringen kompenserer økt CO2 avgift for landtransporten, med lavere veiavgift, lavere elavgift og lavere forsikring, så er det ikke foreslått tilsvarende kompensasjoner i skipsfarten.  Dermed vil dette virke konkurransevridende i favør av landtransporten og flytte mer gods fra sjø til land.  Vi kan heller ikke se noen konkrete tiltak for nærskipsfarten. Det håper vi at forhandlingspartnerne i Stortinget vil merke seg, og søke å innarbeide i de kommende forhandlingene i Stortinget, sier de tre.

For ytterligere kommentarer:
Hans Sande, hans.sande@sjooff.no NSOF 91616994
Hege-Merethe Bengtsson, hmb@dnmf.no DNMF 41441818
Johnny Hansen, johnny.hansen@sjomannsforbundet.no NSF 91185577

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers