Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
Stabel med kronestykker
Sjekk om du er kvalifisert til å bli tildelt engangsbeløpet

«Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

Norges Rederforbunds sjømannsfond av 1918, populært kalt «Kølafondet», har søknadsfrist 1. mars 2024 for årets tildeling. Sjekk om du er kvalifisert!

Fondet er administrert av Norges Rederiforbund, og spørsmål rettes dit på tlf 22401500. Norsk Sjømannsforbund kan ikke svare på spørsmål om fondet.

Kvalifikasjonskrav:

Søkeren må være norsk, ha fylt 62 år senest 1. juli det året man søker, og ha en samlet fartstid på minst 30 år med norske skip, vanligvis beregnet til 288 måneder effektiv fartstid og for hvalfangere 240 måneder.

Ved fartstidens beregning skal en ta med all fart, så vel mønstret som umønstret, utenriks som innenriks med registreringspliktig norsk fartøy på 200 bruttotonn og derover og skipstjeneste til orlogs som ikke utføres i egenskap av fast ansatt offiser eller underoffiser. Fart med hvalfanger skal regnes med. Tjeneste på fangst- og fiskefartøyer medregnes hvis man ellers har minst 15 års utenriksfart og for øvrig fart over lengre avstander. Fartstiden må legitimeres.

F. o. m 2006: Søkerne vil nå få utbetalt et engangsbeløp på kr. 8000,-. Premien er skattepliktig. Det kan bare søkes én gang.

Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter «gammel» ordning (kr. 2000,- over 4 år), og som ikke har fått beløpet 4 ganger, kan ta kontakt med Norges Rederiforbund for å få tilsendt eget skjema, tlf. 22401500. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen, kan man ikke søke om kr. 8. 000 etter den nye ordningen.

Premien vil bli utbetalt i mai/juni.

Vær oppmerksom på følgende:

1. Søknadsfristen er 1. mars.

2. Fartstiden beregnes ved å legge sammen de enkelte år, der søkeren har fart en vesentlig del av året. Fartstidskravet vil stort sett svare til en effektiv fartstid av minst 24 år for alminnelige sjøfolk og for hvalfangere minst 20 år eller at de har vært knyttet til hvalfangsten 36 sesonger.

3. Når det gjelder redningsskøytenes besetning, må disse ha 15 års dokumentert utenriksfart og minst 15 år med redningsskøyter for å få premie.

4. Den tiden en aktiv kaptein eller maskinist tilser skip og/eller dets maskin under bygging, prøver, reparasjoner osv. regnes med i fartstiden. Derimot regnes ikke som fartstid rederienes fast ansatte inspektørers tjenestetid.

5. Som attestasjon av fartstiden godtas bevitnelse av troverdige folk på stedet, hvis sjøfartsbok og andre papirer ikke kan skaffes.

6. Sjøfolk som har hyre utelukkes ikke fra å få premie, hvis de oppfyller betingelsene.

7. Det innskjerpes at skjemaene må fylles nøyaktig ut.

8. Man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. – Husk å oppgi personnummer.

9. Hvis samlet inntekt ikke overstiger ca. kr. 276.000,- pr. år (sats 2023, kommer ny hvert år) kan det senere år søkes om bidrag av Norges Rederiforbunds Hjelpefond. Det må sendes inn søknad hvert år.

Last ned søknadsskjemaet her. Det står at det det skal sendes lokale sjømannsforening, lokal rederiforening eller lokalt nav-kontor innen fristen 1. mars, men vi i Norsk Sjømannsforbund anbefaler at det sendes inn direkte til fondet på følgende adresse, for vi har erfart at ikke alle disse lokale instansene klarer å sende videre i tide: Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo.

​Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk for «Kølafondet».

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers