Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
NSFs delegasjon - meklingen med Kystrederiene 2022
NSFs delegasjon - meklingen med Kystrederiene 2022 Foran, f.v.: Geir Offerdal, Kurt-Inge Angell og Jan-Erik Lundby, som er NSFs forhandlingsleder i meklingen. Bak, f.v.: Jahn Cato Bakken, Ståle Spjøtvold, Geir Bjørnar Bekken og Line Heimstad. (Foto: Jógvan H. Gardar, Dnmf)

Kystrederioppgjøret 2022: Mekling og mulig streik

Skipsfart

Hvis ikke meklingen mellom Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Kystrederiene (KR) fører frem, vil NSF ta 7 skip innmeldt i KR ut i streik. Meklingsfristen ved midnatt 11. november.

Den 7. november varslet NSF Riksmekleren om hvilke skip som vil bli tatt ut i første runde av en eventuell streik. Om det ikke blir en løsning, er det bare forbundets medlemmer som er på jobb om bord på disse skipene som går ut i streik. Forbundet holder kontakt med de berørte direkte og gjennom tillitsvalgte. Antall skip som omfattes av en eventuell konflikt kan utvides med nye fire dagers varsel.

Førsteuttaket:

 • Seaworks Kabel AS: C/V Fjordkabel
 • Øytank Shipping AS: M/V Pelagia Kyst
 • Bio Feeder AS: M/V Kryssholm
 • Eidsvaag AS: M/V Eidsvaag Opal
 • Egil Ulvan Rederi AS: M/V With Harvest
 • Mostraum Management AS: M/V Dantic
 • Sølvtrans Rederi AS: M/V Ronja Sund

 

Dette har skjedd og vil skje:

Forhandlingene med Kystrederiene om revisjon av overenskomstene samt lønnsøkning for medlemmer omfattet av overenskomsten for lasteskip, brønnbåter m.fl. og overenskomsten for servicefartøyer, startet 20. september 2022.

Partene kom ikke til enighet og alle sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene. Partene søkte derfor hjelp hos Riksmekleren.

Partene er kalt inn til mekling og meklingen er begjært avsluttet 11. november kl. 24.00 Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).

Fører ikke meklingen frem, er det varslet arbeidsnedleggelse fra 12. november kl. 00, om ikke annet blir meddelt.

Opptrapping av streiken kan skje med fire dagers varsel. Du vil få beskjed fra forbundet eller gjennom tillitsvalgt hvis du/ditt skip blir tatt ut i en eventuell opptrapping.


Hvem og hva er KR-oppgjøret?

Oppgjøret og streikevarselet omfatter alle NSFs medlemmer på NOR-flaggede skip innmeldte i Kystrederienes (KR) medlemsregister og som benytter tariffavtalene mellom NSF og KR. Avtalene inkluderer NOR-flaggede lasteskip, brønnbåter m. flere samt service- og flerbruskskip innen havbruksnæringen. Dette oppgjøret er et hovedoppgjør, som betyr at begge overenskomstene er under revisjon og det forhandles om et generelt lønnstillegg.

Hvis det blir streik

Ved en eventuell arbeidsfratredelse skal medlemmene om bord i de omfattede skipene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Det skal kun utføres sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Flere detaljer er sendt direkte til medlemmer og tillitsvalgte om bord på skipene som tar ut i første runde. Husk at de som er tatt ut i streik, streiker for fellesskapet! Alle som ikke er tatt ut i streik har rett og plikt til å fortsette ditt vanlige arbeid som før. Man skal ikke, og kan ikke pålegges å utføre arbeide de streikende skulle utført. Hvis du blir permittert som følge av streiken og ikke får dagpenger fra NAV, kan du også søke om streikebidrag.

Lærlinger på kontrakt omfattes ikke av kollektiv oppsigelse. Lærlinger skal fortsette sin opplæring under arbeidsstansen. Arbeidsgiver skal så vidt mulig drive opplæringen på vanlig måte.

Informasjon underveis

Det er bare mekleren som har rett til å uttale seg underveis i meklingen. Det vil derfor ikke komme noe informasjon fra NSF før det er en løsning eller en streik. Vi sender også ut e-post til berørte skip og info til medlemmer og tillitsvalgte når det foreligger noe nytt.

 

Betaling under arbeidskonflikt

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. I stedet for lønn får den streikende streikebidrag fra Norsk Sjømannsforbund.

Streikebidraget er av forbundsstyret fastsatt til kr 1000,- per tapt arbeidsdag etter skiftplan, og tilsvarende kr 1000,- for hver tapt opparbeidet fridag. Utbetalingen vil bli gjort i etterkant etter innlevert dokumentasjon.

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers