Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
Logo Norsk Sjømannsforbund

Landsmøtet 2018: – Trygghet, liv og helse, ikke budsjett og regneark

Skipsfart Fiskeri Landsmøte

Vedtatt på Sjømannsforbundets landsmøte 26. september 2018:

Trygghet, liv og helse, ikke budsjett og regneark

Norsk Sjømannsforbund mener hensynet til passasjerer og ansatte må ilegges avgjørende vekt fremfor budsjetter når en utformer tilbudet og innholdet i landets ferge-  og passasjertrafikk til sjøs. 

Sjømannsforbundet mener flere bør velge sjøveien på sine reiser. Dette er et ressurs- og miljøvennlig alternativ, og kan også være et godt virkemiddel for at Norge skal nå sine internasjonale klimaforpliktelser. En opprusting og satsing på sjøveien som ferdselsåre i et land med vår kyst bør derfor være et naturlig valg. Mange steder ser man i dag dessverre at nedleggelse av båt og fergeruter har medført et dårligere tilbud til passasjerene og tap av arbeidsplasser.

Vi er dessverre også vitne til at bemanningen på for mange av de gjenværende rutene er presset ned til et absolutt minimum, og i mange tilfeller også under minimum etter Sjømannsforbundets syn. Vi mener dette ikke er forsvarlig hverken for passasjerer eller for ansatte sjøfolk om bord.

Sjømannsforbundet har lenge vært særlig opptatt av at det skal være en mer systematisert prosess i forhold til kartlegging av de oppgaver som sikkerhets-bemanningen skal dekke. For mange ganger etter vår oppfatning har ikke intensjonene i loven blitt godt nok ivaretatt. Sjømannsforbundet mener derfor det snarest bør utarbeides en standard skalabemanning ut fra fartsområde og størrelse på fartøyet slik at anbudsprosessen ikke blir en bemanningsprosess.

Vi har flere ganger merket oss at beredskapsøvelser flere ganger i dag blir gjennomført på «flatt vann» med et innleid idrettslag etc. Dette er øvelser som er langt unna en potensiell reell situasjon som mest sannsynlig vil skille seg markant fra dette både med værforhold samt et mer mangfoldig publikum med ulik alder og ulike behov for assistanse. Det må være helt grunnleggende for sjøsikkerheten at gjennomføring av øvelser ikke er så langt unna realistiske situasjoner at de bidrar til en «skinnsikkerhet» og ikke en reell sikkerhet for liv og helse.

Norsk Sjømannsforbund mener trygge forhold til sjøs bygger på god bemanning med trygge ansatte. Sikkerhet og arbeidsmiljø med trygg og forsvarlig bemanning på ethvert skip og fartøy til sjøs må ligge til grunns om et minimum. Fremtidens sjøtransport må også være tuftete på realiteter, og ikke på teoretiske betraktninger.  

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers