Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

 • Sjømannsforbundet vil ha Hurtigruten fra Bergen igjen

  17.11.2020 Les mer

Flere nyheter
LO, NSF og NSOF - ny LO
LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund

LO, NSF og NSOF: Cruise-oppryddingsmøte for NIS med Nybø nå

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund ber om hastemøte med næringsminister Nybø for å få ryddet opp i utglidningen i bruk av Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) i cruise på Norskekysten.

Da NIS-loven ble vedtatt i 1987 ble det gitt et forbud mot frakt av gods og passasjerer i norske farvann for skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2015 ble fartsområdeforskriften endret slik at cruiseskip registrert i NIS kunne anløpe norske havner forutsatt at seilasen var en del av en internasjonal reise hvor skipet anløp minst to utenlandske havner.

Etter at Norsk Sjømannsforbund varslet tilsynsmyndigheten om at både Hurtigruten og Viking Cruises hadde seilaser med kun ett stopp i utenlandsk havn, endret selskapene sine planlagte seilaser slik at de foretok teknisk stopp utenfor en utenlandsk havn. Stoppene var ikke annonsert på forhånd og passasjerene fikk ikke gå i land. Sjøfartsdirektoratet aksepterte teknisk stopp som havneanløp. LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund ba næringsministeren om i forskrift å presisere at et havneanløp må være forhåndsannonsert med adgang til å gå i land. Dette for at forskriftens krav ikke undergraves ved proforma-anløp.

I en reportasje i NRK i dag kommer det frem at politisk ledelse i næringsdepartementet er enig med Sjøfartsdirektoratets tolking og at det «holder å stoppe å stoppe noen minutter, på kveldstid, i utenlandsk havn, uten at passasjerene får muligheten til å gå i land – Departementet er enig i Sjøfartsdirektoratets vurdering om at forskriftens krav om anløp til to utenlandske havner er oppfylt.»

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund reagerer sterkt på disse uttalelsene og denne tolkingen. Tilslutningen til at cruiseskip i NIS kunne anløpe norske havner ble gitt med den klare forutsetning at det var minst to reelle havneanløp i utlandet slik at NIS, med sjøfolk på internasjonale vilkår, ikke utkonkurrerer norske sjøfolk i norske farvann på norske vilkår.

LO vil nå be om et møte med statsråden for å understreke hvilke forutsetninger som skal gjelde for at cruiseskip registrert i NIS kan anløpe norske havner.

Siste nytt

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

 • Sjømannsforbundet vil ha Hurtigruten fra Bergen igjen

  17.11.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers