Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
Logoene til Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund
Enighet i NOR-oppgjøret 2020 mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund

Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

Skipsfart

Det er oppnådd enighet i tariffoppgjøret 2020 for NOR offshoreservice-, kabel-, bøyelast- og tariff-4-avtalene, og utenriks ferge.

I meklingen som var den 3. desember 2020 ble det enighet mellom partene om å ta pause. Fristen for å bli enige uten å måtte møte hos Riksmekleren igjen satt til 1. februar 2021. Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund har hatt kontakt i hele januar 2021 for å finne en løsning.

Partene er i dag, 26. januar, enige om en løsning som i hovedtrekk går ut på at for utenriks ferge (Color Line), gis det et generelt tillegg på 0,8 % fra 1. juli hvis alle ferger er i drift den datoen. Det er også enighet om et tillegg på på 0,25 % som vil komme på toppen av forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 1.november 2021.

For NOR offshoreservice-, kabel-, bøyelast- og tariff-4-avtalen gis det et generelt tillegg på 1,32 %, som tilsier en årlig lønnsøkning fra kr 6 400,- til kr 8 300,- for ansatte på våre overenskomster. Fra 1. juli 2021 legges til et generelt tillegg på 0,25 % som innebærer ca. kr 1500 ekstra i året.

Det ble også oppnådd enighet om at et begrenset antall minusdager kan brukes til kurs.

Ansatte som etter et årsoppgjør på fritidsregnskapet sitter igjen med minusdager, kan bli pålagt å seile inn disse minusdagene. Nå kan man imidlertid få avtjent disse ved at to minusdager blir strøket for hver dag på kurs. Rederiet kan benytte inntil 8 minusdager (altså 4 kursdager) på denne måten innen 6 måneder etter årsoppgjøret.

Det skal i perioden gjennomføres tre utvalgsarbeid som går på hel-uke-under-land-bestemmelsen samt å løfte aldergrensen i lisenstapsforsikringen (Loss of license) i tillegg til at det skal foretas en redaksjonell gjennomgang av overenskomstene.

 

For flere detaljer, se Riksmeklerens møtebok av 26. januar 2021. (Den siste av de to filene på Riksmeklerens nettside.)

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers