Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
F.v.: LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Havminister Bjørnar Skjæran (Ap), Forbundsleder Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), parlamentarisk nestleder Geir Pollestad (Sp) og adm. dir. Hans Sande (NSOF) blir intervjuet av NRK i forbindelse med presentasjonen av loven. (Foto: Tri Nguyen Dinh, Maritim Logg/LO Media)
F.v.: LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Havminister Bjørnar Skjæran (Ap), Forbundsleder Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), parlamentarisk nestleder Geir Pollestad (Sp) og adm. dir. Hans Sande (NSOF) blir intervjuet av NRK i forbindelse med presentasjonen av loven. (Foto: Tri Nguyen Dinh, Maritim Logg/LO Media)

Norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel!

Skipsfart

En årelang kamp med Sjømannsforbundet i førersetet har endelig munnet ut i et konkret lovforslag fra en norsk regjering. Nå sendes forslaget som vil sikre sjøfolkene et lovmessig vern likt det arbeidstakere på land har ut på høring.

– Det er et historisk lovforslag, sier Johnny Hansen som er leder i Norsk Sjømannsforbund, – Ballen legges nå på straffemerket, nå skal den bare skytes i mål, sier forbundets leder.

Lovforslaget er utarbeidet av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran som mener dette betyr mer rettferdig konkurranse for maritime tjenester i norske farvann og på norsk sokkel, og vil være en viktig forutsetning for å lykkes med rekruttering av norske sjøfolk og sysselsetting i maritim sektor.

Havministeren møtte personlig opp på Rådhuskaia i Oslo for å presentere nyheten overfor bl.a. forbundsleder Hansen rett før helgen.

Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet har jobbet med denne saken på Stortinget siden 2014.

– Det har vært en lang vei å gå. Det var helt naturlig å ta med dette i Hurdalsplattformen som legger grunnlaget for regjeringens arbeid. Grunnlagsarbeidet er gjort tidligere i Stortinget. Men det er opplagt et politisk valg som kan gjennomføres nå fordi vi fikk et nytt flertall ved stortingsvalget sist høst, sier Senterpartiets Pollestad som har stått i denne kampen i flere år på vegne av sjøfolkene.

Lov om norske lønns- og arbeidsforhold i farvann får stor betydning for norsk sjøfart.

– Det betyr at norsk ungdom som tenker på en karriere på sjøen får en garanti for at de ikke skal bli priset ut av markedet på hjemmebane, sier Johnny Hansen, – Dette vil få enorm betydning for våre sjøfolk i fremtiden avslutter Hansen.

Litt fakta om lovforslaget:

 • Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette fram et forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.
 • Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.
 • Loven gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid om bord på skip som befinner seg i Norges indre farvann og territorialfarvann, i norsk økonomisk sone og på norsk kontinentalsokkel.
 • Loven gjelder med de begrensninger som følger av Norges avtaler med fremmede stater og folkeretten for øvrig.
 •  Arbeidstakere som har sitt arbeid om bord på skip som omfattes av bestemmelsene i §§ 5–8 skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår.
 • Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.
 • Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår er ikke til hinder for at arbeidstakere kan ha gunstigere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av bestemmelsen. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kan ikke fravikes i tariffavtale etter NIS-loven § 6.

Den lange veien til norske lønns- og arbeidsvilkår

2008 – Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Norges Sjømannsforbund (NSF) reiste kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i offentligheten.

2010 – FAFO rapport 2010:08 «Hvem kan seile sin egen sjø» er klar, på oppdrag fra NSF og NSOF.

2013 – Tiltakspakke 3 fra Stoltenberg II regjeringen – tiltak mot sosial dumping i bl.a. skipsfarten kommer i mai.

2015 – Henrik Ringbom kommer med en vitenskapelig artikkel om temaet i februar (National Employment Conditions and Foreign Ships – International Law Considerations).

2016 – Ordførerkampanje i regi av sjømannsforbundet, som besøkte mer enn 70 kystkommuner og argumenterte for norske lønns- og arbeidsvilkår.

2016 – Sak i Stortinget om å be regjeringen utrede spørsmålet om det nasjonale handlingsrommet for å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel i desember.

2017 – Enstemmig vedtak i Stortinget om å be regjeringen utrede spørsmålet om det nasjonale handlingsrommet for å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel.

2017 – Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal leverer rapport om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår.

2018 – Næringsdepartementet starter utredning av spørsmålet i september.

2018 – LO, NSOF og NSF engasjerer i september nordisk institutt for sjørett samt MENON etter samme mandat og tidsplan som regjeringens utredning.

2019 – i mai var to utredninger ferdig.

2020 – I Februar kom det lovforslag fra Arnesen med flere om hvordan en lov på sokkelen eksempelvis kan utformes

2020 – De rødgrønne på Stortinget ville gå rett på lov, Frp fikk flertall for nytt utvalg som ble kalt Holmefjord-utvalget.

2021 – i mars kom innstillingen fra Holmefjordutvalget.

2021 – I november, rett etter regjeringsdannelsen, varslet fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) lovforslag som skal behandles i 2022.

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers