Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring 2024

  06.12.2023 Les mer

 • Vintervervekonkurransen høsthalvåret 2023

  06.12.2023 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund endrer faktureringen av den kollektive reiseforsikringen i november 2023

  21.11.2023 Les mer

 • NOR-mellomoppgjøret 2023 i havn

  20.10.2023 Les mer

 • Lønnsøkning i sykeperiode

  12.10.2023 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen
–Dette var en klassisk boikott hvor man krever tariffavtale i en virksomhet uten tariffavtale, sier Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen

Pressemelding: Full seier over rederi i lagmannsretten!

Internasjonalt Skipsfart

Rederiet opererte uten tariffavtale i norsk havn, og ble møtt med boikott fra Sjømannsorganisasjonene. Rederiet svarte med rettssak, men har nå tapt på alle punkter i lagmannsretten.

Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, er svært tilfreds med avgjørelsen og uttaler:

–Den Internasjonale Transportføderasjonen (ITF) og de maritime forbund har i flere tiår kjempet for at alle virksomheter skal ha tariffavtaler.  Boikott av skip som ikke har det har vært, og er et helt sentralt og viktig virkemiddel. Dommen fastslår at denne praksisen kan fortsette og er derfor prinsipielt svært viktig, sier Hansen.

Den 18. mai 2018 ble det maltaregistrerte skipet MV Elina B boikottet av havnearbeidere ved Herøya i Norge. Boikotten ble gjennomført i regi av Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund. Begrunnelsen for boikotten var at mannskapet om bord ikke hadde tariffavtale. Rederiet gikk til sak mot de tre forbundene og vant da tingretten kom til at varslingsfristen for boikott var for kort (2 dager). Forbundene ble idømt erstatning på over 5 millioner i tingrett pluss saksomkostninger på over 1 million. Forbundene anket og har nå vunnet saken fullt ut i Borgarting lagmannsrett i en enstemmig dom og tilkjent saksomkostninger på nesten 900 000 kr.

Lagmannsretten kom til at varslingsfristen var rimelig og uttaler bl.a. at det ikke kan kreves så lang frist at boikott mister sin effektivitet som kampmiddel.

Lagmannsretten fastslår at etter norsk internrett vil en boikott fra en arbeidstakerorganisasjon overfor en bedrift med det formål å oppnå tariffavtale, i utgangspunktet ha et lovlig formål og at det ikke er avgjørende at ingen av arbeidstakerne var organiserte eller hadde fremmet ønske om tariffavtale. 

Retten kom også til at boikotten var proporsjonal og pekte på at tariffavtalen samlet sett innebar en bedring av mannskapets lønns- og arbeidsvilkår. For rederiet medførte boikotten en lengre forsinkelse i gjennomføringen av kontrakten og et tap på over 5 millioner. Dette mente retten var skadevirkninger rederiet «må finne seg i».

Rederiet anførte også at boikotten var i strid med EØS-avtalen. Rederiet var eid av en gresk statsborger, og selskapet registrert på Marshall-øyene. Lagmannsretten var ikke enig i dette og fastslo at EØS-avtalen ikke gjaldt og at rederiet dermed ikke kunne påberope seg de fire friheter. 

Advokat Terje Hernes Pettersen førte saken på vegne av Norsk Sjømannsforbund, og advokat Sigmund Berg førte for de to andre forbundene. Advokat Hernes Pettersen uttaler:

– Dette var en klassisk boikott hvor man krever tariffavtale i en virksomhet uten tariffavtale. Jeg påpekte i lagmannsretten at man ser det samme i luftfart med Wizz Air og at det er bred aksept for at man ikke ønsker å ha et slikt arbeidsliv i Norge. Dersom denne boikotten hadde vært rettsstridig, så kunne boikott som kampmiddel i Norge langt på vei vært avviklet. Det er det heldigvis ikke.

Hernes Pettersen peker også på at det innen skipsfart er strengere vilkår enn hva mange tror for å kunne påberope seg EØS-avtalen og uttaler:

– Rederier organiserer ofte virksomheten slik som i denne saken, med et skipseiende selskap i et skatteparadis utenfor EØS, og skipet registrert under bekvemmelighetsflagg. Dommen viser at selv om man da registrerer skipet i EØS, så kan ikke rederiet påberope seg EØS-avtalen og de fire friheter. Jeg mener uansett ikke at boikotten var i strid med EØS-avtalen også om den hadde kommet til anvendelse, sier Hernes Pettersen.

Spørsmål kan rettes til:
Advokat Terje Hernes Pettersen, 90623866
Forbundsleder Johnny Hansen, 91185577

Siste nytt

 • Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring 2024

  06.12.2023 Les mer

 • Vintervervekonkurransen høsthalvåret 2023

  06.12.2023 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund endrer faktureringen av den kollektive reiseforsikringen i november 2023

  21.11.2023 Les mer

 • NOR-mellomoppgjøret 2023 i havn

  20.10.2023 Les mer

 • Lønnsøkning i sykeperiode

  12.10.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers