Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter

Tiltakspakke 3 mot sosial dumping åpner for allmenngjøring

Hittil har skipsfarten på Norskekysten og sokkelen i praksis vært unntatt for lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Det blir det slutt på.

I den såkalte tiltakspakke 3 mot sosial dumping, som i tirsdag ble framlagt sammen med revidert nasjonalbudsjett, skisserer regjeringen hvordan norske lønns- og arbeidsvilkår kan innføres i norsk skipsfart gjennom bruk av den såkalte allmenngjøringsloven.

– Det er stadig nye utfordringer å ta tak i for å hindre sosial dumping. Dette dreier seg om en allmenngjøring av tariffavtalene til sjøs. Det betyr at tariffavtaler blir lovfestet, sa stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) fra Vestfold til Sandefjords blad i en uttalelse om saken. Gullvåg er saksordfører for den nye skipsarbeidsloven og sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Selve lov-vedtaket rekker ikke å fullføres føre valget, men prosessen med å fremme det er i gang.

– Vi er glade for at arbeide fram til et reguleringsforslag endelig er i mål. Vi har de siste månedene fått en god dialog med de politiske myndighetene i departementet. Dette er et viktig redskap for at vi skal kunne sikre våre arbeidsplasser mot sosial dumping i våre egne fjæresteiner. Det er bare rett og rimelig at vi som betjener kysten og installasjonene på sokkelen som produserer vår nasjonale hovedinntektskilde har norske lønns- og arbeidsvilkår, sier en fornøyd informasjonsansvarlig Morten Øen i Norsk Sjømannsforbund.

Siste nytt

 • Egen pensjonskonto - LOfavør

  01.02.2021 Les mer

 • Tariff 2020: Løsning for NOR-registrerte fartøy i utenriks fart

  26.01.2021 Les mer

 • Meklingsfrist 1. februar kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

  22.01.2021 Les mer

 • Elektronisk regionårsmøte og regionale valg i 2021

  21.01.2021 Les mer

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers