Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Tok opp igjen landlovsnekt og kompensasjon med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund
Enighet i meklingen mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund om mellomoppgjøret i utenriks NOR-avtalen

Mellomoppgjøret i utenriks NOR-avtalene: Meklingen i havn

Skipsfart

Riksmeklerens skisse som ble fremlagt under meklingen innebærer en lønnsøkning for offshore på 3 % fra 1. november 2021 for alle NOR-overenskomstene og 2 % for ferger i Nord og Østensjøfart.

Partene var enige om at mellomoppgjøret skulle føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår og pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Et generelt tillegg på 3,0 % for offshore innebærer at man har begynt å ta igjen etterslepet i forhold til øvrige tariffområder.

Frontfaget for 2021 ga et sentralt tillegg på 1,35 % før de lokale forhandlingene.

2012 var siste gang man var over 3,0 % på et NOR-oppgjør i NR-område

Lønnsoppgjøret er 0,3 % høyere enn oppgjøret på flyteriggområdet. I tillegg til verdien av det sentrale oppgjøret på 2 og 3 % vil de som rykker opp i ansiennitets-trinn få en ytterligere økt kjøpekraft.

Dette gjelder også:

 • NOR-registrerte Bøyelastskip
 • NOR-registrerte skip i virksomhet som Kabelleggingsskip
 • NOR-registrerte skip (4. avtalen)

Sjømannsorganisasjonene forhandlingsutvalg valgte derfor å godta riksmeklerens skisse for 2021-oppgjøret ut fra en helhetsbetraktning.

(Teksten er oppdagert kl 12:50 for å presisere en tvetydig formulering.)

Relaterte sider

Hansen Sande Bengtsson

Mekling i NOR-oppgjøret

Torsdag 6. januar starter mekling i NOR-oppgjøret. Sjømannsorganisasjonene har varslet at vi vil ta ut medlemmer på 8 skip i NOR-området i konflikt fra 7. januar hvis ikke partene blir enige hos Riksmekleren innen meklingsfristen ved midnatt 6. desember.

Relaterte lenker

Siste nytt

 • Tok opp igjen landlovsnekt og kompensasjon med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers