Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring 2024

  06.12.2023 Les mer

 • Vintervervekonkurransen høsthalvåret 2023

  06.12.2023 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund endrer faktureringen av den kollektive reiseforsikringen i november 2023

  21.11.2023 Les mer

 • NOR-mellomoppgjøret 2023 i havn

  20.10.2023 Les mer

 • Lønnsøkning i sykeperiode

  12.10.2023 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds logo

Uttalelse Landsmøtet 2022: Sjøfolk skal ha sin del av verdiskapingen!

Landsmøte Skipsfart

Sjøfolk utfører kritiske støttetjenester til en rekke operasjoner som hele velferdsstaten er tuftet på. Våre sjøfolk leverer helt nødvendige støttetjenester knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, og maritim aktivitet knyttet til oppdrettsnæringen. I tillegg er sjøfolk knyttet til kritisk infrastruktur i fergetrafikken og passasjertransport på sjøen.

Fellesnevneren for alt sammen er at den maritime næringen og den norske sjømannen utgjør en nødvendig del av virksomheten.

Gjennom flere runder de siste 10–15 årene, har sjøfolk tatt sin del innsparingene i utfordrende tider, ofte i kontrast til bonusutbetalinger til mange andre i de samme selskapene. Når konjunkturene snur og man opplever bedre tider, skulle det derfor bare mangle om ikke en betydelig andel av den økte verdiskapingen også tilfaller våre sjøfolk.

Landsmøtet til Norsk Sjømannsforbund mener at et premiss for å bidra i utfordrende tider, er at det i tider med økte inntekter må sjøfolkene få sin rettmessige del.

Dette må følgelig ligge til grunn for avtaler som eventuelt inngås i fremtiden.

 

 Vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds landsmøte 2022

Siste nytt

 • Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring 2024

  06.12.2023 Les mer

 • Vintervervekonkurransen høsthalvåret 2023

  06.12.2023 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund endrer faktureringen av den kollektive reiseforsikringen i november 2023

  21.11.2023 Les mer

 • NOR-mellomoppgjøret 2023 i havn

  20.10.2023 Les mer

 • Lønnsøkning i sykeperiode

  12.10.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers