Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Klart ja i Kystrederioppgjøret 2022

  02.12.2022 Les mer

 • Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring og Advokatforsikring fra 2023

  30.11.2022 Les mer

 • Jula er høytid for brann!

  30.11.2022 Les mer

 • Streik avverget – akseptabelt oppgjør 2022 for NOR med NR

  26.11.2022 Les mer

 • Høyesterett: Skipsarbeidsloven trumfer permitteringsloven

  23.11.2022 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds logo

Uttalelse Landsmøtet 2022: Sjøfolk skal ha sin del av verdiskapingen!

Landsmøte Skipsfart

Sjøfolk utfører kritiske støttetjenester til en rekke operasjoner som hele velferdsstaten er tuftet på. Våre sjøfolk leverer helt nødvendige støttetjenester knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, og maritim aktivitet knyttet til oppdrettsnæringen. I tillegg er sjøfolk knyttet til kritisk infrastruktur i fergetrafikken og passasjertransport på sjøen.

Fellesnevneren for alt sammen er at den maritime næringen og den norske sjømannen utgjør en nødvendig del av virksomheten.

Gjennom flere runder de siste 10–15 årene, har sjøfolk tatt sin del innsparingene i utfordrende tider, ofte i kontrast til bonusutbetalinger til mange andre i de samme selskapene. Når konjunkturene snur og man opplever bedre tider, skulle det derfor bare mangle om ikke en betydelig andel av den økte verdiskapingen også tilfaller våre sjøfolk.

Landsmøtet til Norsk Sjømannsforbund mener at et premiss for å bidra i utfordrende tider, er at det i tider med økte inntekter må sjøfolkene få sin rettmessige del.

Dette må følgelig ligge til grunn for avtaler som eventuelt inngås i fremtiden.

 

 Vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds landsmøte 2022

Siste nytt

 • Klart ja i Kystrederioppgjøret 2022

  02.12.2022 Les mer

 • Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring og Advokatforsikring fra 2023

  30.11.2022 Les mer

 • Jula er høytid for brann!

  30.11.2022 Les mer

 • Streik avverget – akseptabelt oppgjør 2022 for NOR med NR

  26.11.2022 Les mer

 • Høyesterett: Skipsarbeidsloven trumfer permitteringsloven

  23.11.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers