Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds logo

Uttalelse Landsmøtet 2022: Sjømannsforbundet kan ikke akseptere at sjøfolkenes helse utsettes for risiko

Skipsfart Landsmøte

Antall ansatte i ferge- og lokalfart er på et kritisk lavt nivå. Gjennom for mange år har anbudsprosessen som ligger til grunn for tildeling av et samband i realiteten blitt en nedbemanningsprosess.

For få ansatte løper nå kontinuerlig rundt på jobb med for mange arbeidsoppgaver. Dette går på helsen løs for sjøfolkene ombord. Ved en eventuell krisesituasjon ombord er det utvilsomt for få ansatte til å ivareta alle oppgavene som følger med en slik situasjon.

Norsk Sjømannsforbunds landsmøte mener hensynet til passasjerer og ansatte må ilegges avgjørende vekt fremfor snevre økonomiske hensyn, når en utformer anbudet og innholdet i landets ferge- og passasjertrafikk til sjøs. Rene kommersielle hensyn kan ikke komme foran sikkerheten til sjøfolk og passasjerer om bord. Dette må myndigheten ta på alvor, slik at anbudsprosessen ikke blir en «bemanningsprosess» som svekker sikkerheten til sjøs.

Fylkeskommunene og Statens Vegvesen har i dag ansvaret for anbudsprosessen, og må ta sitt ansvar, og sørge for at bemanningen ikke blir negativt påvirket.

Sjømannsforbundet har lenge vært særlig opptatt av at det skal være en mer systematisert prosess i forhold til kartlegging av de oppgaver som sikkerhetsbemanningen skal dekke. For mange ganger etter vår oppfatning, har ikke intensjonene i loven blitt godt nok ivaretatt.

Sjømannsforbundets landsmøte mener derfor det snarest bør utarbeides en standard skalabemanning ut fra fartsområde og størrelse på fartøyet, slik at anbudsprosessen ikke blir en bemanningsprosess.

 

 Vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds landsmøte 2022

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers