Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds logo

Uttalelse Landsmøtet 2022: Stående applaus til regjeringen og statsråd Skjæran

Skipsfart Landsmøte

Etter en årelang kamp, med Norsk Sjømannsforbund og LO i fremste rekke, foreligger det nå et lovforslag fra den norske regjeringen, som skal stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for maritim aktivitet i norske farvann, samt i norsk økonomisk sone (norsk sokkel).

Regjeringen har på kort tid levert på denne saken. Det viser til fulle at hva folk stemmer i valg har stor betydning for hverdagen til den enkelte. Landsmøtet vil særlig berømme fiskeri- og havministeren for svært god håndtering av denne saken.

At det i lovs form knesettes et prinsipp om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal ligge til grunn for maritim aktivitet på kyst og sokkel, er av stor betydning. Om loven skulle vise seg å ikke være perfekt på alle punkter, så ligger prinsippet der, og en justering/innstramming i etterkant er følgelig mye lettere.

Til tross for dette, viser landsmøtet i Sjømannsforbundet til LOs høringsuttalelse i sakens anledning, og ber både regjering og Storting om at disse innspillene hensyntas i den videre behandlingen av saken. Særlig mener landsmøtet at en løsning der operatør/konsesjonshaver på norsk sokkel blir rettssubjektet for loven, er av stor betydning.

For landsmøtet til Norsk Sjømannsforbund er det og helt avgjørende at en lov blir kontrollert og sanksjonert på en god og effektiv måte når loven er vedtatt og iverksatt.

 

 Vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds landsmøte 2022

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers