Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
Norsk Sjømannsforbunds logo

Uttalelse Landsmøtet 2022: Stående applaus til regjeringen og statsråd Skjæran

Skipsfart Landsmøte

Etter en årelang kamp, med Norsk Sjømannsforbund og LO i fremste rekke, foreligger det nå et lovforslag fra den norske regjeringen, som skal stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for maritim aktivitet i norske farvann, samt i norsk økonomisk sone (norsk sokkel).

Regjeringen har på kort tid levert på denne saken. Det viser til fulle at hva folk stemmer i valg har stor betydning for hverdagen til den enkelte. Landsmøtet vil særlig berømme fiskeri- og havministeren for svært god håndtering av denne saken.

At det i lovs form knesettes et prinsipp om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal ligge til grunn for maritim aktivitet på kyst og sokkel, er av stor betydning. Om loven skulle vise seg å ikke være perfekt på alle punkter, så ligger prinsippet der, og en justering/innstramming i etterkant er følgelig mye lettere.

Til tross for dette, viser landsmøtet i Sjømannsforbundet til LOs høringsuttalelse i sakens anledning, og ber både regjering og Storting om at disse innspillene hensyntas i den videre behandlingen av saken. Særlig mener landsmøtet at en løsning der operatør/konsesjonshaver på norsk sokkel blir rettssubjektet for loven, er av stor betydning.

For landsmøtet til Norsk Sjømannsforbund er det og helt avgjørende at en lov blir kontrollert og sanksjonert på en god og effektiv måte når loven er vedtatt og iverksatt.

 

 Vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds landsmøte 2022

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers