Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

  14.10.2021 Les mer

 • Hurdalsplattformen: –Stor dag for norske sjøfolk!

  13.10.2021 Les mer

 • Statsbudsjettforslag ‘22: Slag i ansiktet til norske sjøfolk

  12.10.2021 Les mer

 • Brudd i mellomoppgjøret 2021 med Kystrederiene

  05.10.2021 Les mer

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

Flere nyheter
Papirbunke
Send inn dine forslag!

Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

Alle medlemmer, tillitsvalgtutvalg og regioner blir bedt om å komme med innspill og forslag til endringer av vedtektene og handlingsprogrammene innen 15. november 2021.

På forbundsstyremøte 16. september d.å. ble følgende medlemmer oppnevnt til vedtektskomité fram til Landsmøte 2022: Jahn Cato Bakken (leder), Erlend Otlo, Tove Hansen, Bjørn Petter Totland, Asgeir Olsen Fosnavåg, Erina Bryn Kjær, Ilja Vasiljevs og Torill Evensen som sekretær.

Vedtektskomitéens oppgave er å innhente og bearbeide forslag til endringer av vedtektene til Landsmøte 2022.

Det nedsettes også en komite til å se på maritimt og fiskeripolitisk handlingsprogram.

Det er bare drøyt et år til Landsmøtet i 2022, og for å sikre en organisatorisk bred behandling ønsker vi at debatten om vedtektsendringer og handlingsprogram starter nå.

Alle tillitsvalgtutvalg og regioner blir bedt om å komme med innspill og forslag til endringer av vedtektene og handlingsprogrammene innen 15. november 2021.

Komiteene vil gjennomgå og koordinere alle forslagene.

Det nye utkastet til vedtekter og handlingsprogram vil bli lagt frem til Landsstyret for behandling, og fremleggelse på Landsmøtet.

Vi oppfordrer tillitsvalgtutvalg og arbeidsutvalg til å legge til rette for en bred deltakelse i sine fora. Enkeltmedlemmer oppfordres også til å sende inn forslag til endringer.

Dette brevet vil også bli annonsert på nettsidene våre samt kunngjøring i Maritim Logg.

Du finner her på nettsidene:

 

Svarfrist 15. november 2021.

Forslagene sendes til: firmapost@sjomannsforbundet.no og merkes med «Vedtektskomitéen» eller «Handlingsprogram»,
eller på papir til: Norsk Sjømannsforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo.

Siste nytt

 • Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

  14.10.2021 Les mer

 • Hurdalsplattformen: –Stor dag for norske sjøfolk!

  13.10.2021 Les mer

 • Statsbudsjettforslag ‘22: Slag i ansiktet til norske sjøfolk

  12.10.2021 Les mer

 • Brudd i mellomoppgjøret 2021 med Kystrederiene

  05.10.2021 Les mer

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers