Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
Brevet fra forbundsleder Johnny Hansen til samferdselsminister Knut Arild Hareide om Hurtigrutens seglingslengde og frekvens.
Brevet fra forbundsleder Johnny Hansen til samferdselsminister Knut Arild Hareide om Hurtigrutens seglingslengde og frekvens.

Sjømannsforbundet vil ha Hurtigruten fra Bergen igjen

Skipsfart

Forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbund har i brev til samferdselsminister Hareide bedt om minst seks skip mellom Bergen og Kirkenes igjen så fort som mulig!

Brevet i sin helhet:

Samferdselsminister Knut Arild Hareide
Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

 

16.11.2020

 

 

        Kystruten må seile Bergen – Kirkenes

 

Kystrutens (Hurtigruten) avgangsfrekvens og seilingsrute var tema i Stortinget i forrige uke. Norsk Sjømannsforbund fulgte debatten med stor interesse, men vil uttrykke bekymring for løsningen som til slutt fikk flertallets tilslutning.

Flertallets løsning med tre nye skip, på strekningen Trondheim – Kirkenes, er bedre enn dagens situasjon, men langt fra en god løsning. Vi synes den valgte løsningen fremstår som noe merkelig.

Til tross for at landet er midt i en pandemi, så er det et stort behov knyttet til godstransporten langs kysten fra sør til nord og omvendt. Hurtigrutens fravær har allerede materialisert seg i økt lastebiltrafikk på veinettet i de berørte områdene.

Å stoppe og starte seilingene i Trondheim, når vi vet at mye gods og skal fraktes mellom Bergen og Trondheim, fremstår som svært lite konstruktivt.

Seilingene bør gå fra Bergen til Kirkenes som de vanligvis gjør så fort det lar seg gjøre, og ikke bli en del av en budsjettavtale som forsinker prosessen til etter nyttår.  I en startfase under pandemien bør det settes i gang med halv frekvens sammenlignet med normalsituasjonen. Det innebærer seks skip i drift mellom Bergen og Kirkenes.

Hvilke økonomiske konsekvenser dette får er i utgangspunktet noe departementet og Hurtigruten må bli enige om gjennom forhandlinger. Vi tillater oss imidlertid og minne om at Hurtigruten så langt har fått beholde hele den årlige summen for kjøp av tjenester ved full normal drift. I tillegg henter selskapet ut betydelige midler gjennom den såkalt «kompensasjonsordningen». Og på toppen av det hele dekker staten kostnadene til de permitterte sjøfolkene i selskapet. På bakgrunn av dette er det kanskje grunn til å tro at merkostnadene for statene burde være overkommelige?

En løsning med drift av seks skip på hele strekningen vil gi et langt bedre tilbud for frakt av gods sjøveien. Alternativet er som tidligere nevnt frakt på trailer på landeveien. Dette bryter eksempelvis og med Stortingets vedtatte målsetning som er å øke godstransporten på sjø og bane. Mange havner og lokalsamfunn vil og få økt aktivitet i en utfordrende tid.

Og ikke minst vil mange permitterte sjøfolk komme tilbake i regulert arbeide på sjøen. Alt dette med store positive ringvirkninger for hele landet.

Vi håper på rask og positiv respons. Om noe er uklart og/eller trenger ytterligere utdypinger stiller vi opp når det skulle være.

 

Med vennlig hilsen

Johnny Hansen signatur 

Johnny Hansen
Forbundsleder
Norsk Sjømannsforbund

Relaterte filer

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers