Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vervekonkurranse 2023

  24.03.2023 Les mer

 • Ungdomskonferansen går 30.4.-2.5. - meld deg på!

  16.03.2023 Les mer

 • Medlemsverver Terje Rølvåg vant reisegavekort på kr 10.000,-

  08.02.2023 Les mer

 • Seksuell trakassering et av nøkkeltemaene på tredje kvinnekonferanse

  06.02.2023 Les mer

 • Enighet i Nordisk NIS-oppgjøret 2022

  27.01.2023 Les mer

Flere nyheter
Logoene til Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund

Enighet i Nordisk NIS-oppgjøret 2022

Skipsfart Internasjonalt

Partene ble tirsdag kveld enige i mellomoppgjøret for nordiske borgere på skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Det ble et generelt tillegg på 5,0 % med virkning fra 1. januar 2023.

For de som undrer på årstallet, så er dette altså en del av lønnsoppgjørene i 2022, men siden forutgående oppgjør noen år i blant drar ut i tid (f.eks. grunnet meklinger og ledige tider hos partene) kan de siste oppgjørene innimellom strekke ut i nyåret før de er slutt, slik som nå.

Det generelle tillegget legges på 0-års hyresatsene og alle overenskomstens kronetillegg inkl. kostpenger økes med samme prosentsats med mindre annet er angitt.

Det er ikke anledning til å justere ned overtidsprosent eller andre avtalte tillegg til lønnen som følge av at grunnhyresatser og tariffmessige tillegg er regulert slik det fremgår av punktene ovenfor. Ingen skal gis lavere prosentvis tillegg til sin individuelt avtalte lønn enn det prosenttillegget som blir gitt overenskomstens hyresatser.

I tillegg ble partene blant annet enige om:

 • Der hvor rederiene praktiserer samme fridagsoppgjør som NOR-registrerte offshore servicefartøyer, skal også bestemmelsen om turnus og ferie/fritidsavspasering for NOR-registrerte offshore servicefartøyer gjøres gjeldende. Dette innebærer at en sykmeldt arbeidstaker både opptjener og avspaserer fridager som om vedkommende skulle vært om bord.
 • Utvidelse av lisenstapsforsikringen (Loss of License) med to år slik at man er dekket frem til man fyller 60 år, gjeldende fra 1. juli 2023.
 • Innta permisjonsrettigheter knyttet til besteforeldres begravelse.

Det ble undertegnet en felles protokoll for alle tre sjømannsorganisasjonene hvor det også kom inn bestemmelser knyttet til farledsbevis, kurs og videreutdanning for maskinoffiserer, maskinsjefer som utfører klassing og forhold rundt utreise.

Sjømannsorganisasjonene satte også søkelys på det psykososiale miljøet om bord på skipene. Partene er enige om viktigheten av et godt psykososialt miljø om bord og anerkjenner også behovet for digital kontakt med hjemmet og nettbaserte gjøremål i hverdagslivet. Partene vil sammen søke å kartlegge begrensinger og utfordringer som erfares fra skipene.

Relaterte filer

Siste nytt

 • Vervekonkurranse 2023

  24.03.2023 Les mer

 • Ungdomskonferansen går 30.4.-2.5. - meld deg på!

  16.03.2023 Les mer

 • Medlemsverver Terje Rølvåg vant reisegavekort på kr 10.000,-

  08.02.2023 Les mer

 • Seksuell trakassering et av nøkkeltemaene på tredje kvinnekonferanse

  06.02.2023 Les mer

 • Enighet i Nordisk NIS-oppgjøret 2022

  27.01.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers