Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
Logoene til Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund

Kystrederioppgjøret 2022: Meklingsresultatet til uravstemning

Skipsfart

Riksmekleren la natt til 12. november frem en skisse til løsning i oppgjøret med Kystrederiene som Norsk Sjømannsforbunds forhandlingsutvalg har valgt å sende til uravstemning blant medlemmene. Det ble dermed ingen streik fra lørdag morgen. Rammen beregnes til totalt 4,4 %.

Oppdatert 14.11.2022, kl 15:00

- Det har vært en krevende og lang mekling, og den politiske usikkerheten som nå råder rundt havbruk og tilsluttede segment har vært viktige faktorer for arbeidsgiversiden å belyse. Samtidig går næringen godt for tiden, så dette må gjenspeiles i ett akseptabelt oppgjør for arbeidstakerne, sier traffansvarlig i Norsk Sjømannsforbund, Jan-Erik Lundby.

Forhandlingsutvalget valgte å sende resultatet på uravstemning for å rådføre seg med medlemmene innen tariffområdet.

- Til tross for den krevende forhandlingssituasjonen har vi fått gjennomslag for punkt som blant annet kompensasjons- og velferdsordninger som medlemmene har etterspurt, og som også vil virke veldig positivt for rekrutteringen til dette segmentet framover, understreker Lundby.

Forslaget til løsning, som medlemmene nå skal ta stilling til, innebærer:

 • Et generelt lønnstillegg på 4,1% på hyresatsene (med virkning fra 1. september).
 • Gravid arbeidstaker får rett på full lønn i permisjon under svangerskapet etter skipsarbeidsloven §7-2 og skipssikkerhetsloven §22.
 • STCW-kurs kompenseres med 1/30 av avtalt månedslønn per dag.
 • Rett på velferdspermisjon ved alvorlig sykdom hos foreldre, ektefelle/samboer eller barn

Samlet utgjør dette en ramme på ca. 4,4 %.

Kriteriene for forhandlingene er fastsatt i overenskomsten. Forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, utsiktene for neste avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i foregående avtaleår.

Detaljert informasjon om resultatet og uravstemningen er sendt per e-post til alle stemmeberettigede. I tillegg er link til stemmeseddel sendt på både e-post og SMS til alle. Dersom du ikke har mottatt linken, kan du logge deg på nettsidene og finne stemmeseddelen der.

Du kan lese hele Riksmeklerens møtebok, inkludert forhandlingsprotokollen fra meklingen på Riksmeklerens hjemmeside.
NB! Fristen som står der er ikke den samme som din stemmefrist ved uravstemningen. Fristen i uravstemningen er midnatt 30. november!

Relaterte sider

NSFs delegasjon - meklingen med Kystrederiene 2022

Kystrederioppgjøret 2022: Mekling og mulig streik

Hvis ikke meklingen mellom Norsk Sjømannsforbund og Kystrederiene fører frem, vil NSF ta 7 skip innmeldt i Kystrederiene ut i streik. Meklingsfristen ved midnatt 11. november.

Relaterte lenker

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers