Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
Logoene til NHO Sjøfart og Norsk Sjømannsforbund

Innenriksoppgjøret 2022 til uravstemming

Skipsfart

Del én av innenriksoppgjøret går til uravstemming. Norsk Sjømannsforbunds forhandlingsutvalg har forhandlet frem et resultat som de nå anbefaler alle medlemmer i tariffområdet å stemme ja til.

Totalt gir dette for dette tariffområdet en ramme på:

 • Sentralt tillegg er beregnet til 2,37 prosent, minimum kr 4,57 som legges på lokale grunnhyresatser. Det er dette tillegget som nå er fremforhandlet. 
 • Overhenget, som er den lønnsøkningen som ble avtalt i fjor som gjelder for i år er for vårt område er beregnet til 0,9 prosent. 
 • Lønnsglidning som er anslått til 1,5 prosent. Dette omfatter blant annet lokale forhandlinger. Det er dette punktet det føres lokale forhandlinger på.

I tillegg til de generelle tilleggene er det også avtalt blant annet heving av minstelønnssatser og en økning av kostpenger, utvidet innslagstidspunkt for overtid for redningsselskapet og økt godtgjørelse for bergingsarbeid i overenskomsten for slepe- og bukseringsrederiene. Alle detaljer sendes ut i forbindelse med uravstemmingen. 

Viktig punkt skal avklares innen mellomoppgjøret

Norsk Sjøoffisersforbund krevde i forhandlingene at både fastlønnsavtalen og kompensasjon for arbeid ut over normalarbeidstid måtte reforhandles. Vi fikk endelig gjennomslag for å sette ned et utvalg som skal vurdere rammene for fastlønnsavtalen i bilag to og kompensasjonsavregning for arbeid ut over normalarbeidstid og årstimeverk. Utredningen skal være ferdig til mellomoppgjøret 2023.

Norsk Sjømannsforbund deltar i denne utredningen i forhold til kompensasjon for arbeid utover normalarbeidstid.

Oppdatert med protokoll 25. april kl 16.00

Relaterte filer

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers