Servicekontoret i Bergen

Servicekontoret i Bergen har også et spesielt ansvar for å støtte forbundets Region Vest. Regionen dekker Rogaland og Vestland fylker.

Kontortid
10:00–15:00

Adresse:
Norsk Sjømannsforbund
Folkets Hus
Teatergaten 34
5010 BERGEN

Tlf. 55907380

Grethe Ellingsen

Ellingsen, Grethe

Regional servicesekretær

Grethe Ellingsen arbeider med kurs- og møtevirksomhet i forbundets Region Vest, og med medlemsservice med base i forbundets servicekontor i Bergen. Ansatt i 1988.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers