Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter

NSF mener

Her finner du Norsk Sjømannsforbunds standpunkter slik de er formidlet i uttalelser, pressemeldinger og høringer fra forbundet og forbundets ulike organer og organisasjonsledd.

Velg visning
Brevet fra forbundsleder Johnny Hansen til samferdselsminister Knut Arild Hareide om Hurtigrutens seglingslengde og frekvens.

Sjømannsforbundet vil ha Hurtigruten fra Bergen igjen

Forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbund har i brev til samferdselsminister Hareide bedt om minst seks skip mellom Bergen og Kirkenes igjen så fort som mulig!

Sjømannsforbundet bruker ikke Wizz Air - bilde av fly fra Wizz Air

Norsk Sjømannsforbund bruker ikke Wizz Air

Forbundsstyret i Norsk Sjømannsforbund har vedtatt på forbundsstyremøte 4. november at forbundet ikke bruker Wizz Air.

Dokumentbunke

Høringssvar - Forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

LO har på vegne av blant andre Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund sendt inn felles høringssvar på forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Johnny Hansen 01 2016

– Et lønns- og arbeidsvilkårsutvalg for uthaling av tid

– Eneste grunnen til at regjeringen nok en gang vil utrede norske lønns- og arbeidsvilkår på fartøy som trafikkerer våre egne farvann, må være at de ikke har likt tidligere konklusjoner, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Paragraf på forbundsbølge - transperent

Les og last ned forslaget til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår

Her er både lovforslaget som professor Finn Arnesen og stipendiat Hanna Furuseth på Nordisk institutt for sjørett på UIO har utarbeidet for Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO, og et sammendrag med punktvise fakta.

Dokumentbunke

Sjømannsforbundet har sendt innspill til regjeringens kommende maritime melding

Norsk Sjømannsforbund har laget et omfattende notat og sendt inn som svar på regjeringens invitasjon til å komme med innspill til Solberg-regjeringens maritime stortingsmelding, som det starter arbeid med nå.

Johnny Hansen 01 2016

Pressemelding: Polsk medlem var diskriminert. Fikk kr 608.000 i erstatning

Norsk Sjømannsforbund bistod to polske medlemmer som var fiskere på en norsk fiskebåt. De to polakkene fikk over flere år nøyaktig halv lønn av hva de norske fiskerne fikk.

Johnny Hansen 01 2016

ConocoPhillips’ innleie av «Evita 2» er sosial dumping

– Dette er et tydelig eksempel på hvorfor Norsk Sjømannsforbund kjemper for å få lovfestet norske lønns- og arbeidsvilkår på kysten og sokkelen vår.

Dokumentbunke

Høringssvar: Overtredelsesgebyr på fartsområdebegrensningen i NIS-loven

LO, NSF og NSOFs svar på Næringsdepartementets «Høring - Overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensingene i eller i medhold av NIS-loven §4».

Logo Norsk Sjømannsforbund

Pressemelding: «Polske fiskere ulovlig diskriminert på bakgrunn av etnisitet»

Diskrimineringsnemda behandlet to saker vedrørende polske fiskere som er blitt utsatt for ulovlig diskriminering i selskapet «Ocean Venture AS».

Johnny Hansen 01 2016

–Mange ord om hav men lite endring for sjøfart i statsbudsjett 2020

–Selv om regjeringen bruker mye plass på havet i statsbudsjettforslaget for 2020, er det lite som endres. Endringene både i positiv og negativ retning er små

Johnny Hansen 01 2016

Norsk Sjømannsforbund anker Rieber-dommen til Høyesterett

Sjøfolkene i GC Rieber tapte med knappest mulig margin i lagmannsretten i saken om ansettelsesforholdet. Forbundsstyret vedtok i dag å anke til Høyesterett.

NSF og NSOF

Felles høringssvar: Nye regler om dykking fra skip

Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbunds felles høringssvar på Sjøfartsdirektoratets forslag datert 29. april 2019 til nye regler om dykking fra skip.

Logo Norsk Sjømannsforbund

Pressemelding: Denne uka begår Hurtigruten bevisst lovbrudd

I fjor brøt Hurtigruten loven da de seilte langs norskekysten med passasjerskip registrert i NIS. Denne uka planlegger Hurtigruten å gjenta lovbruddet.

Paragraf på forbundsbølge - transperent

Høringssvar: forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere etter skipsarbeidsloven

Norsk Sjømannsforbunds høringssvar på Sjøfartsdirektoratets forslag til forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere etter skipsarbeidsloven (sal).

LO, NSF og NSOF

Pressemelding: Den viktigste utredningen for norske sjøfolk etter årtusenskiftet

Finansierer utredning ved Nordisk Institutt for sjørett og Menon av muligheten for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen.

Logo Norsk Sjømannsforbund

Pressemelding: Kakefest til ære for ansatte i Color Line og alle som har støttet Sjømannsforbundet i saken

Norsk Sjømannsforbund arrangerer 27. november kl 11.30–12.30 kakefest på Eidsvolls Plass til ære for de ansatte i Color Line.

Penger

Statsbudsjett 2019: Solberg-regjeringen står ved omregistrering til NIS

Regjeringen Solberg skriver at de står fast ved å endre forskriften for Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) slik at Color Line kan omregistrere fartøyene.

Fiskeripolitisk del

Denne delen omhandler emner som gjelder både fiskeri- og tariffpolitikk for havfiskeflåten.

Skipsfartspolitisk del

Denne delen omhandler emner som gjelder både utenriks og innenriks skipsfart og nasjonal og internasjonal tariffpolitikk for skipsfart.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers